Objavljen zapisnik z delavnice s SAZAS-om

Na Klubu MaMa v Velenju smo izvedli Delavnico z Združenjem SAZAS, kjer smo članicam podrobno predstavili SKUPNI SPORAZUM O UPORABI GLASBENIH AVTORSKIH DEL IZ REPERTOARJA ZDRUŽENJA SAZAS V OBLIKI JAVNEGA IZVAJANJA GLASBE V ORGANIZACIJI MLADINSKIH CENTROV, ki velja za leti 2014 in 2015 kot tudi Individualno pogodbo, ki jo na podlagi skupnega sporazuma lahko podpišete mladinski centri.

Na spletni strani smo objavili zapisnik delavnice kot tudi skupni sporazum in osnutek individualne pogodbe objavljeni na spletni strani Mreže MaMa na tej povezavi: SPORAZUM SAZAS

Z današnjim dnem na spletni strani uvajamo tudi objavo odgovorov na vprašanja, ki jih zastavljate glede izvajanja skupnega sporazuma. Vprašanja posredujete nam, mi s strani Združenja SAZAS pridobimo odgovor in ga objavimo na spletni strani, da je dosegljiv tudi ostalim mladinskim centrom.

Hkrati vse mladinske centre ponovno obveščamo in vabimo, da v kolikor imate še odprte zadeve z Združenjem SAZAS, da se z elektronskim sporočilom obrnete na SAZAS in skupaj boste našli pot ter dogovorili, kako jih zaprete. Kontaktna oseba za dogovarjanja je Bernarda Pintar na Bernarda.Pintar@sazas.org.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa