Oblikovanje skupnih turističnih produktov

V okviru projekta Mladinski centri hostli, ki ga izvaja Mladinska mreža MaMa smo se v začetku novembra sestali v velenjskem mladinskem hotelu predstavniki hostlov.

Tema srečanja je bila oblikovanje skupnih turističnih produktov, za katere se bodo začele marketinške aktivnosti v okviru Mreže MaMa. Poleg trženja nastanitvenih kapacitet lastnih programov mladinskih hotelov, so predstavniki hostlov definirali skupne in individualne trženjske turistične produkte, za katere se bodo pričele izvajati marketinške aktivnosti in aktivnosti za prepoznavnost dejavnosti mladinskih centrov, ki ponujajo tudi nastanitvene kapacitete. Ključno je, da vsak mladinski center s hostlom v svojem okolju ponuja ogromno doživetij, v povezavi s sosednjim hostlom ali z ostalimi turističnimi produkti destinacije.

Bistvo projekta je oblikovanje samostojnih ali skupnih destinacijskih turističnih produktov za povečanje večdnevnega koriščenja nočitvenih in seminarskih kapacitet različnih ciljnih skupin.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa