Open call za izvajalce na Klubu MaMa

Mreža MaMa je v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Romunije, Hrvaške ter Turčije v juniju 2016 začela izvajati daljše strateško partnerstvo poimenovano Youth workers academy. Partnerstvo se izvaja s podporo programa Erasmus + KA2 in bo trajalo 2 leti.

V sklopu projekta želimo usposobiti in s priročniki opremiti mladinski delavce, ki so vključeni v delo naših organizacij. Tekom projekta smo partnerji razvijali module za delo z mladimi, jih testirali v lastnih okoljih in pripravili na način, da bodo uporabni za vse, ki se ukvarjajo z izobraževanjem mladine. Glavni cilj je najti ustrezne načine za soočanje in vključevanje depriviligiranih mladih v družbo in načine za dvig njihovega potenciala ter posledično opolnomočenje le teh. Tematike, ki jih moduli pokrivajo so:

  1. LGBTIQ+ mladi,
  2. mladi iz ruralnih območij ter
  3. gluha in naglušna mladina.

Izobraževalni moduli so bili razviti v letu 2017 in konec leta tudi testirani v Turčiji, Romuniji, na Hrvaškem ter v Sloveniji. Trenutno so pripravljeni v angleškem jeziku. Za potrebe izvedbe modula v Sloveniji pa se iščejo trenerji/mladinski delavci/mladinski voditelji, ki bi bili pripravljeni prevzeti samostojno vodenje do 4-urne delavnice za mladinske delavce, ki izhaja iz že pripravljenih modulov.

Iščejo se torej posamezniki, ki želijo nadgraditi svoja znanja ter pridobiti novo izkušnjo.

Ker je izvedba predvidena 22.3.2018 (v sklopu Kluba MaMa) in želimo, da imajo izbrani kandidati dovolj časa za kvalitetno pripravo, je rok za prijavo do petka, 9.2.2017. Prijavite se lahko tukaj.

Obveznosti trenerja_ke:

– Pregled pripravljenega mikronačrta za izvedbo ter ustrezna prilagoditev mikronačrta v slovenskem jeziku,

– samostojna izvedba 3 ali 4 urne delavnice,

– sodelovanje pri pripravi poročil.

Ugodnosti trenerja_ke:

Izkušnja s področja vodenja delavnice na izbrano temo,

– dodatna znanja iz izbrane teme,

– mentorska opora s strani Mreže MaMa,

– nova znanja in kompetence

– ustrezna finančna nagrada.

Za več informacij smo na voljo na 041931940 in mailu laura.krancan@mreza-mama.si

Foto: Youth workers academy

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa