Osem Ključnih kompetenc

Kompetence so v Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta opredeljene kot »kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev.” Kako uradno definicijo razumejo mladi in na kakšen način jim lahko približamo razumevanje 8-ih Ključnih kompetenc v mladinskem delu, je za portal mlad.si pojasnila Karmen Murn.

Vedno imam težave pojasniti 8 Ključnih kompetenc na izmenjavah in drugih mladinskih projektih, da bi jih razumeli tudi mladi udeleženci. Seveda jim postrežem z uradno definicijo, ki pravi, da so ključne kompetence »kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev.« (publikacija Ključne kompetence, MOVIT, 2009)

In vendar mi po izrazih na obrazih mladih takoj postane jasno, da niso povsem razumeli. In po nekaj raziskovanjih in razmišljanjih sem prišla do tega spoznanja in takole jih pojasnim celotno zgodbo.

8 kompetencVsi smo hodili v šolo, zato vemo, da ima šola za nas določeno funkcijo, saj nas nauči pravila družbe, nam pojasni pravila narave in nas nauči, da cenimo umetnost ter ostale podobne vsebine. O družbi in naravi se učimo preko predmetov kot je biologija, geografija, matematika, kemija in podobno, ki so kar se da objektivni, saj opisujejo svet v katerem živimo in so skupni vsem. Prav zato ker so objektivni in skupni vsem, je to znanje pripravljeno kot učni program v šolah in je visoko standardizirano, da omogoča primerjavo med učenci in da določi, koliko smo se o svojem okolju naučili. Zato je v šolah potrebno delati teste in izpite. To kar smo tukaj opisali je formalno učenje.

V mladinskem delu pa učenje ne poteka tako, saj nimamo izdelanega vnaprej pripravljenega standardiziranega programa za vse udeležence in sodelavce v mladinskem delu. V mladinskem delu je učenje povsem nekaj intimnega in osebnega. Vsak posameznik si sam ali pa s pomočjo mladinskega delavca pripravi učni načrt, kjer si sam določi, kaj seželi v nekem časovnem obdobju ali v nekem okolju naučiti in na koncu ni nikakršnega testa, ki bi potrjevali ali ste to znanje osvojili ali ne. V neformalnem učenju, ki je del mladinskega dela, se oseba največ nauči o sebi in o svojem odnosu do okolja. Tudi metodologija učenja v mladinskem delu ni ista kot v šoli, kar pa se naučimo je lahko nekaj povsem drugega in je naučeno zelo težko vstaviti v predmete kot so biologija, geografija, matematika, kemija in podobno. Zato so strokovnjaki razvili opisne predmete, ki so jih poimenovali v 8 Ključnih Kompetenc, ki odsevajo vaš odnos do življenja.

Kompetence so definirali torej kot splet veščin, spretnosti, znanja in odnosov, ki jih nekdo razvije medtem ko sodeluje na projektu ali drugih aktivnostih naj si bo to kratkoročna ali dolgoročna aktivnost. Kompetence se lahko izrazijo kot čustven razvoj ali čustvena stabilnost, neka nova sposobnost, zavest o neki temi , naučena nova spretnost ali drugačna oblika komuniciranja. 8 ključnih kompetence so se razvile samo zato, da vam je lažje strukturirati svoje novo naučeno znanje.

Ko ste na mladinskem projektu, je pomembno, da pojasnite in ozavestite 8 ključnih kompetenc, saj boste na koncu projekta najverjetneje izpolnjevali Youthpass. Pomembno pa je tudi, da pojasnite, kaj so kompetence v odnosu do formalnega učenja in kaj posameznik pridobi ko ozavesti svoje znanje. V projektu IGNITE YOUR SKILLS, ki je bil financiran v okviru programa Erasmus +, smo razvili mini dnevnik The Book of Skills, ki mladim na mladinski izmenjavi pomaga sproti ozaveščati mikro spremembe in ohranja fokus, da je mladinska izmenjava v prvi vrsti učna izkušnja. V okviru istega projekta pa so nastali tudi video opisi posamezne ključne kompetence, ki vam lahko pomagajo pri pripravi mednarodnih mladinskih izmenjavah, iniciativah in Evropski prostovoljski službi ter predstavitveni video opisa kaj je 8 ključnih kompetenc. Oboje lahko najdete na sledeči povezavi www.iys.ambitia.eu.

Ne pozabite, da je mladinsko delo potrebno načrtovati, izvesti in evalvirati skupaj z mladim človekom. Z veseljem delimo naše izkušnje in razvoj da prižgemo ljubezen do učenja in novih znanj.

Zunanja sodelavka Mreže MaMa Karmen Murn, Zavod Ambitia

Vir in foto: Zavod Ambitia

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa