Pametno mladinsko delo mladinskih centrih

Na Mreži MaMa smo pričeli z izvajanjem 24 mesečnega strateškega partnerstva Smart youth work in youth centres (Pametno mladinsko delo v mladinskih centrih), skupaj s partnerji iz Estonije (MTU Eesti Avatud Noortekeskuste Uhendus), Nemčije (Jugendkulturarbeit EV) ter Finske (Nuorisokeskus Marttinen) in je financiran s strani programa Erasmus+.

Projekt je odgovor na izzive s katerimi se soočajo mladinska politika, mladinsko delo in mladi na področju digitalizacije mladinskega dela. Digitalni mediji in sodobne tehnologije so danes postali nepogrešljiv del mladinskega dela, saj se ti zavedajo, da so mladi eden izmed nosilnih stebrov inovacij in razvoja družbe ter katalizatorji sprememb.

Cilji projekta so:

  • Definiranje metod in orodij pametnega mladinskega dela v Sloveniji, Nemčiji in Estoniji.
  • Izdelava raziskave o potrebah mladih v Sloveniji, Nemčiji in Estoniji pri pametnem mladinskem delu.
  • Izdelava metodologije za usposabljanje mladinskih delavcev za pametno mladinsko delo v Sloveniji.

V Ljubljani je med 26.  in 29. novembrom 2018 žep potekalo uvodno srečanje partnerjev projekta, kjer smo pregledali aktivnosti in zastavljene cilje projekta. V okviru projekta bomo z namenom ogleda dobrih praks izvedli študijski obisk, mednarodno usposabljanje za mladinske delavce, ki so odgovorni za razvoj programov v mladinskih centrih ter nacionalna usposabljanja, kjer bodo usposobljeni mladinski delavci prejeta znanja prenesli ostalim mladinskim delavcev.

Nabor idej, aktivnosti, metod in uspešne programske vsebine mladinskih centrov, ki jih bomo spoznali v okviru projekta nam bodo omogočili, da pripravimo dokument, ki bo pomembno prispeval k nadaljnjemu razvoju mladinskega dela in učinkovitejšemu delu pri soočanju s sodobnimi izzivi digitalne dobe. Posledično se bo vloga mladinskih centrov na področju pametnega mladinskega okrepila in vzpostavila mladinske centre, kot kompetentnega sogovornika na tem področju napram ostalim deležnikom (različnim organizacijam, ki delujejo na področju digitalizacije mladinskega dela,  odločevalcem,…). Prav tako pa bo spodbudila lokalne skupnosti k bolj proaktivnem pristopu razvijanja politik in programov pametnega mladinskega dela, kar bi posledično privedlo do bolj aktivne in vključujoče družbe.

˝Ker se v zadnjem času tudi v Sloveniji vedno več pogovarjamo o pametnem mladinskem delu je čas, da na tem področju tudi nekaj storimo. V okviru projekta Smart youth work in youth centres tako želimo pripraviti smernice za mladinske centre ter mladinske delavce in pripraviti nabor metod in orodij, ki bodo povezovali vsakodnevno mladinsko delo s pametnim mladinskim delom. V okviru uvodnega srečanja smo skupaj s partnerji pregledali vse aktivnosti, ki sledijo v projektu in se uskladili glede teh. Mislim, da smo dobro začrtali prihodnje aktivnosti, ki napovedujejo pester projekt.˝ – Urban Krevl, pomočnik vodje projektov na Mreži MaMa

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa