Partnerski sestanek projekta EUYOU

V sredo, 28. oktobra, smo se na virtualnem srečanju sestali partnerji projekta EUYOU z namenom pregleda izvajanja projektnih aktivnosti in načrtovanja prihajajočih korakov.

Deset mladinskih centrov, ki izvajajo lokalne dogodke v okviru projekta EUYOU je v preteklih tednih izvedlo prvi in drugi tip dogodka. Glavni namen lokalnih dogodkov je ozaveščanje in informiranje mladih ter vseh zainteresiranih EU državljanov o njihovih pravicah med mobilnostjo in vključevanju v lokalne demokratične skupnosti.

Prvi je bil namenjen uvodnemu spoznavanju aktivnih EU državljanov v lokalnih skupnosti in predstavitvi projekta, drugi pa je bil zasnovan kot medkulturni dogodek. S predstavniki mladinskih centrov smo naredili kratko evalvacijo izvedbe dogodkov, saj je bil velik del načrtovanja in izvedbe aktivnosti in dogodkov povezan s trenutno situacijo. Večinoma so mladinski centri dogodke izvedli v virtualni obliki, kar se je izkazalo kot dobra alternativa za ozaveščanje mladih mobilnih državljanov o njihovih pravicah.

V nadaljevanju smo se pogovorili še o izvedbi in metodologiji tretjega in četrtega tipa dogodkov. Tretji tip dogodkov bo povezan z demokratično participacijo in spoznavanjem delovanja demokratičnih institucij v Sloveniji ter pravic mobilnih državljanov, zadnji v ciklu dogodkov pa bo dialog z odločevalci, katerega cilj je mladim mobilnim državljanom zagotoviti stik z lokalnimi in nacionalnimi odločevalci.

O izvedenih dogodkih mladinskih centrov bomo sproti poročali tudi na naši spletni strani – spremljajte nas!

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa