Pilotni poklicni tabor – Ko bom velik, bom…

Med 16. in 18. aprilom je v Mladinskem centru Krško potekal pilotni poklicni tabor Ko bom velik, bom… Tabor je nastal v organizaciji Mladinske mreže MaMa in Mladinskega centra Krško, udeležilo pa se ga je 14 mladih iz petih osnovnih šol v Posavju.

Gre za tabor, ki je nastal v okviru projekta za razvoj socialnega podjetništva, MCH turizem in je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada. Projekt združuje 10 mladinskih centrov s hostli, ki so člani Mreže MaMa, med drugim tudi Mladinski center Krško. Namen projekta je večja prepoznavnost mladinskih centrov hostlov, ki poleg mladinskega programa nudijo nastanitvene in seminarske kapacitete za razvoj in organizacijo večdnevnih inovativnih programov.

Eden izmed takšnih programov je bil pilotni poklicni tabor v Krškem. Ideja za tabor je nastala na podlagi predhodnih projektov, tako Mreže MaMa kot Mladinskega centra Krško, kjer so mladi med drugim izrazili potrebo po celostnih informacijah, ki jim bodo v pomoč pri odločanju za izbor poklica in načrtovanju kariere. Na podlagi njihovih pobud smo zasnovali pilotni poklicni tabor, kjer smo mladim na neformalen način, z uporabo metode neformalnega in izkustvenega učenja, predstavili korake, ki so pomembni za načrtovanje poklicne in karierne poti.

V okviru tabora so udeleženci razmišljali o svojih kompetencah, poklicnih vizijah in ciljih ter korakih, ki so potrebni za dosego le teh. O načinih izbiranja poklicev ter možnostih pridobitve kadrovske štipendije v Posavju, sta spregovorili zunanji gostji, Karmen Prestor iz Zavoda za Zaposlovanje Sevnica ter Nataša Šterban-Bezjak iz Regionalne razvojne agencije Posavje. Zadnji dan tabora so udeleženci obiskali tudi nekaj lokalnih delodajalcev. Ogledali smo si podjetja Kostak, Tips, Duropack, Termoelektrarno Brestanica ter Gen Energijo. Od delodajalcev so mladi dobili neposredne informacije o delu v podjetju, možnostih in načinih zaposlovanja. Prav tako so si lahko ogledali, kako potekajo delovni procesi znotraj podjetja.

Udeleženci tabora so pokazali veliko navdušenje nad vsebino in programom tabora ter izbranimi mladinskimi metodami dela, izrazili pa so tudi interes po ponovitvi tovrstnih aktivnosti. Poklicni tabor kot potencialen večdnevni produkt bomo prenesli tudi v ostale mladinske centre s hostli.

Projekt delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. Razvojne prioritete Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, 4.1. prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa