Pobuda za zaposlovanje mladih

V sredo, 19.9.2017, je v Hiši Evropske unije v Ljubljani potekal dialog z evropskimi poslanci o izvajanju Pobude za zaposlovanje mladih v Sloveniji, ki se ga je udeležila tudi Mreža MaMa.

Delegacijo EU poslancev Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve je vodila evropska poslanka iz Slovenije Romana Tomc, ki je v EU parlamentu odgovorna za pripravo evalvacije Pobude za zaposlovanje mladih. Razprave smo se poleg poslancev udeležili tudi predstavniki nevladnih organizacij, ki smo pri Pobudi sodelovali. Med njimi so bili poleg predstavnikov Mreže MaMa tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Mladinski svet Slovenije, zavod Nefiks, Socialna Akademija pa tudi predstavniki delodajalcev iz Obrtniško podjetniške zbornice Slovenije. Poročilo je predstavila evropska poslanka Romana Tomc.

Evropska poslanka Romana Tomc je udeležencem predstavila osnutek poročila in najpomembnejše ugotovitve, sledila pa je razprava med udeleženci.

Direktorica Mreže MaMa mag. Maja Hostnik je na posvetu izpostavila, da je Mreža MaMa skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije v letošnjem letu zaključila s programom Junaki zaposlovanja, ki je bil namenjem promociji in informiranju mladih o ukrepih Jamstva za mlade. Poleg tega je poudarila, da je Prvi izziv nastal v okviru strukturiranega dialoga in da so ga kot takega predlagali prav mladi.

Ob koncu posveta je Tomčeva dejala, da ugotavlja, da je pobuda za zaposlovanje mladih eden od instrumentov, ki se uporabljajo, kadar gospodarstva EU niso uspešna, zato naj se uporablja kot dodatna spodbuda pri doseganju pozitivnega vpliva na ustvarjanje delovnih mest. Pobuda nikakor ne bi smela nadomeščati nacionalnega financiranja in obstoječih nacionalnih ukrepov; prav tako ne bi smela spodkopavati dejstva, da lahko samo močna gospodarska politika ustvari gospodarsko rast. Pobuda bi morala ostati tesno povezana s temeljnimi gospodarskimi načeli in duhom aktivacije trga dela, zato mora biti skladna s potrebami trgov dela. Zaradi tega Romana Tomc predlaga, naj bodo v primeru nacionalnega financiranja in financiranja EU na področju brezposelnosti mladih pričakovanja zastavljeno bolj realistično, cilji pa tako, da bodo dosegljivi. Poleg tega meni in priporoča, naj se sedanji ukrepi in obdobje izvajanja podaljšajo na obdobje po letu 2020.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa