“Pomembno za nas je, da skupaj držimo trdno mrežo in da sledimo potrebam naših članic!”

MARIBOR – Mladinska mreža MaMa je v Mariboru, v zadnjih dveh dneh prejšnjega delovnega tedna, 10. In 11. Marca, organizirala prvi Klub MaMa v letu 2016.

Dvodnevno srečanje članic Mladinske mreže MaMa, znano kot Klub MaMa, se je tokrat odvijalo v prostorih Pekarne Magdalenske mreže Maribor, 10. in 11. marca.

Letošnji prvi Klub MaMa je potekal v Mariboru; pri dveh članicah, Mladinskem kulturnem centu Maribor in v Pekarni Magdalenske mreže. Zbralo se je okoli 40 predstavnikov in 30 različnih mladinskih centrov, ki so se seznanili s prihajajočimi projekti in usposabljanji, ki jih Mreža MaMa organizira za mladinske delavce. Prav tako so se na prvem Klub MaMa članice seznanile s prihajajočimi projekti nove finančne perspektive.

Prvi dan Kluba MaMa se je začel s predstavitvijo projektov in aktivnosti Mreže MaMa in predstavitvijo načinov vključevanja mladinskih centrov. Tako je ekipa Mreže MaMa predstavila prihajajoči projekt Jamstvo na poti, EKO tematske dneve v mladinskih centrih, prihajajoča interna usposabljanja, aktivnosti na področju skrbnišva članic, načrtovanje bazena trenerjev in pa politiko delovanja, urednikovanja in širokega nabora del na portalu mlad.si.

Del četrtkovega programa pa je bil namenjen predstavitvi področja širokih potencialov sinergije Erasmus + MvA in mladinskih centrov, s straniJaneza Škulja iz Zavoda Movit. Gospod Škulj je tako v obliki debate in v cilje usmerjenega diskurza z vsemi prisotnimi predstavilpolitični okvir razvoja programov Evropske komisije za mobilnost mladih. Skupaj s predstavniki prisotnih organizacij so interpretirali misel: E+ kot orodje za MCje ali MCji orodje za E+.

Po zasluženem odmoru pa se je zbranim pridružil tudi dr. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino. Znova je poudaril pomembnost mladinskih centrov in njihovega dela in izpostavil dodano vrednost v načinu dela mladinskih centrov, ki po njegovem izdatno krepijo kompetence vključenih mladih. Predstavil je osnovno delovanje URSM, prihajajoče aktivnosti v letu 2016 in se z zbranimi pogovoril ovlogi mladinskih centrov in mladinskih delavcev v mladinskem sektorju.

Prvi dan so z aktivnostmi zaključili tako, da so v osnovi predstavili dobre prakse iz nekaterih izbranih organizacij. Tako smo vsi udeleženi lahko prepoznali dodano vrednost projektov, kot so: Teden mladih v MOL, NEXTival in ULCA/Livada Zavoda BOB, Mladi zmaji so predstavili sodelovanje s Kariernim centrom, Glasbeni studio Basement in njihovo individualno delo z mladimi, nasmejali pa smo se tudi ob predstavitvi projekta nočitev v MMKC. Sodelovanje s srednješolskim centrom je predstavil MC Podlaga, mednarodne aktivnosti in lokalno založbo knjig MC Trbovlje, Andraž iz MC Zagorje ob Savi pa je predstavil projekti Ciljam na petko. Zadnji dve predstavljeni dobri praksi pa sta bili tisti iz Krškega in Slovenj Gradca. Tako smo si ogledali kratek video študijskega obiska prevzgojnega doma in pa poslušali podrobnosti projekta “Soustvarjam moje Mesto.”

Ob zaključku napornega dne, pa je ekipa Mreže MaMa, vse zbrane presenetila tudi z večerjo v romski restavraciji Romani Kafenava in prijetnim neformalnim druženjem

Petek je bil programsko namenjen Zboru Kluba MaMa, Nacionalni delovni skupini za Strukturirani dialog in prvi kratki evalvaciji.

Zbor Klub MaMa je ob moderiranju Janija Medveška iz MC Hrastnika vodila mag. Maja Hostnik, direktorica Mladinske mreže MaMa. Po ugotovljeni sklepčnosti, je predstavila tako letno poročilo leta 2015, kot tudi delovni načrt leta 2016. Vsebinsko sta bile obe predstavitvi sprejeti tudi s strani članic Mreže MaMa.

Na Zboru Kluba MaMa so člani izglasovali 2 nova predstavnika v Svet Zavoda. Izbrana sta bila Nežika Pavlič iz MCDD in Sonja Majcen iz Celjskega mladinskega centra.

V letu 2016 bo Mreža MaMa za zaposlene v mladinskih centrih organizirala več vrst usposabljanj in sicer od projektnega vodenja, komuniciranja, usposabljanja za nove zaposlene v mladinskih centrih, strukturiranega dialoga, do delovanja na mednarodnem področju. Vsako izmed usposabljanj so predstavili in predstavniki članic, so tako lahko že napovedali udeležbo na eni izmed njih.

Prav tako bo veliko aktivnosti namenjenih zagovorništvu mladinskih centrov na nacionalni ravni in povezovanju z različni projekti, smo izvedeli preko predstavitve LDN 2016. Mreža Mama bo skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije pričela izvajati leto in pol dolg projekt Jamstvo na poti, skozi katerega bodo mlade informirali o pomenu ukrepov Jamstva za mlade in kako jih na najbolj učinkovit način tudi izkoristiti in se skoznje tudi zaposliti. Pri tem bodo pomembno vlogo imeli tudi delodajalci. V sklopu projekta so na razpisu izbrali logotip projekta, pričeli bodo za analizo lokalnih okolij ter načrtovanje dogodkov za mlade v lokalnih okoljih.

mag. Maja Hostnik, direktorica Mladinske mreže MaMa je o 1. Klubu MaMa v letu 2016 povedala: »Na Klubu MaMa za naše članice vedno pripravimo nove in aktualne vsebine, ki zadevajo razvoj mladinskega dela in mladinskih centrov. Izmenjamo si tudi primere dobrih praks, se družimo in načrtujemo aktivnosti za prihodnje. Tako smo tudi na Klubu MaMa v Mariboru pripravili rdečo nit tedna mladinskih centrov, ki bo potekal letos v jesenskem času. Pomembno za nas je, da skupaj držimo trdno mrežo in da sledimo potrebam naših članic, torej mladinskih centrov, ki dejo neposredno z mladimi in jih vključujejo v družbene sisteme na lokalni ravni. S tem namenom smo oblikovali tudi aktivnosti v letu 2016, ki se opirajo na tri temeljne stebre in sicer mreženje in zastopanje interesov mladinskih centrov, razvoj mladinskega dela in projektne aktivnosti, kjer gre za projekte, ki jih dobimo na različnih razpisih, ki pa jih v zadnjih dveh letih žal ni bilo veliko. Upamo pa, da bo v prihodnje mnogo bolje na tem področju.«

Laura Krančan, vodja projektov Mladinske mreže MaMa: »Prvo dvodnevno srečanje članic Mreže MaMa je bilo precej informativno. Mreža MaMa namreč v letu 2016 v svojem letnem delovnem načrtu pripravlja precej dodatnih aktivnosti za članice. Poudariti gre predvsem večje število brezplačnih usposabljanj z namenom kvalitete dela mladinskih delavcev, sistemsko podporo mladinskim centrom pri vključevanju v mednarodne mladinske projekte, okrepljeno funkcijo skrbništva članic ter včeraj predstavljeno mobilno aplikacijo Mreža MaMa, ki mlade informira o aktivnostih mladinskih centrov v njihovi bližini. Ekipa Mreže MaMa se je v letu 2016 posodobila ter okrepila in gre tako z zagonom v izvajanje predstavljenih aktivnosti in projektov.«

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa