Ponovni zagon MKK Bele krajine v evropskem letu mladih

Na dogodku Evropsko leto mladih v Črnomlju: MKK Restart so Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, Urad RS za mladino in Mladinski center BIT združili 10. regijski posvet za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino s predstavitvijo lokalnega mladinskega projekta MKK Restart

Mladi iz jugovzhodne Slovenije so evropsko leto mladih praznovali na prav posebnem dogodku Evropsko leto mladih v Črnomlju: MKK Restart. Na regijskem posvetu za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu  za  mladino so namreč razmišljali ne le o lokalnih in nacionalnih temah, temveč tudi o evropskih. Povezali so sedem prednostnih področij programa z evropskimi cilji mladih. Prepoznane izzive in predloge za rešitve pa so predstavili predstavnikom lokalnih, nacionalnih in evropskih odločevalcev.

Poleg tega so raziskali priložnosti za aktivno participacijo v sklopu evropskih programov in projektov za mlade. Spoznali so člane lokalnih mladinskih organizacij, ki so predstavili aktivnosti in mlade povabili, da se vključijo. Direktor Mladinskega centra BIT Jurij Matkovič pa jim je predstavil projekt MKK Restart, ki ustvarja priložnosti za aktivno participacijo mladih pri soustvarjanju javnega prostora in udejstvovanju v kulturnem sektorju. »V obdobju epidemije je bil klub zaprt. To obdobje smo izkoristili za obnovo prostora ter sestavo nove programske ekipe, v katero se še vedno lahko vključite tudi vi,« je nagovoril aktivne mlade, ki so se zbrali na dogodku. Povabil jih je tudi na klubski večer v MKK Bele krajine, ki so ga mladi organizirali v sklopu projekta MKK Restart in v večernih urah sklenili dogodek. Pred začetkom posveta je aktivne mlade nagovorila nova v. d. direktorice Urada RS za mladino mag. Tina Kosi, ki je izpostavila nekaj izsledkov raziskave Mladina 2020. »Pri pisanju novega nacionalnega programa za mladino si želimo slišati tudi vas. Najbolj nesmiselno bi namreč bilo, da bi bila resolucija zgolj mrtva črka, shranjena na papirju, v arhivu, zato nas zanima, kaj si vi mislite in kaj si želite.« Pred začetkom dialoga pa je evropsko leto mladih in naloge Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji predstavila vodja dr. Jerneja Jug Jerše.

V dialogu z v. d. direktorico Urada RS za mladino mag. Tino Kosi in sekretarjem mag. Andražem Zgoncem, z vodjo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Jernejo Jug Jerše, predstavnikom Ministrstva za infrastrukturo iz direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko Stanislavom Megličem, županom Občine Črnomelj Andrejem Kavškom ter direktorico Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika dr. Marjetko Pezdirc so aktivni mladi bili kritični predvsem do prometne infrastrukture v regiji, ki ovira njihovo mobilnost in jih prikrajša za mnoge priložnosti. Z odločevalci so razpravljali o možnostih izboljšanja železnice ali izgradnji avtoceste in tunela. Strinjali so se, da je prvi korak lahko optimizacija voznih redov in večja zanesljivost javnega prevoza. Mladi so podprli tudi idejo souporabe avtomobilov in se pozanimali, ali bi ta storitev lahko bila javna.

Med drugim so mladi izrazili potrebo po različnih prostorih v lokalnem okolju, v katerih bi se mladi lahko družili, izvajali in obiskovali razne izobraževalne in kulturno-umetniške delavnice, našli nasvete za izboljšanje duševnega zdravja in zasledovali skupne interese. Med izstopajočimi predlogi so tudi uvedba obveznega prostovoljnega dela za mlade, reforma stanovanjskih skladov z olajšanim dostopom mladih do stanovanj, spodbujanje podjetništva kot rešitve za pomanjkanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, krajšanje delovne dobe ali podaljševanje letnega dopusta ter spodbujanje zelenih projektov.

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa