Poročilo – 1. KLUB MaMa 2015

V četrtek in petek, 19.3. in 20.3.2015 je v Marenberškem mladinskem centru v Radljah ob Dravi potekal 1. Klub MaMa, na katerem smo obravnavali različne tematike povezane z delom v mladinskih centrih in  mladinskem sektorju. Klub smo organizirali skupaj z Uradom RS za mladino, udeležili pa so se ga predstavniki/ce članic Mreže MaMa in direktor urada mag. Peter Debeljak. Klub MaMa je bil namenjen poglobljeni vsebinski razpravi o izzivih, s katerimi se soočajo mladinski centri ter razpravi o prihodnosti mladinskih centrov v Sloveniji. Ponujal pa je tudi priložnost za druženje predstavnikov članic in izmenjavo informacij ter primerov dobrih praks med njimi.

Prvi dan Kluba se je pričel s posvetom na temo: Kam naprej in kateri so najbolj pereči izzivi, s katerimi se soočajo mladinski centri? Na njem je sodeloval tudi direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak, ki je udeležencem predstavil stališča URSM povezana z razvojem mladinskih centrov in mladinskega sektorja. Na kratko je predstavil operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 in možne kapacitete za črpanje sredstev za mladinske centre s osme prednostne osi. Glede prihodnosti mladinskega dela je poudaril, da mladinskim centrom, ki imajo konkurenčno prednost pri dostopanju do neorganizirane mladine, največji izziv predstavlja povezljivost učnih polj ter sama kvaliteta mladinskega dela. Pozdravil je sprejetje pobude za pripravo nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski delavec in dodal, da je sama procedura sedaj v rokah področnega odbora, pri kateri neformalno sodeluje tudi urad. Izrazil pa je zaskrbljenost glede pridobivanja nacionalnih sredstev in glede odzivov lokalnih skupnosti na financiranje mladinskega dela.

Sledila je razprava po metodi svetovne kavarne, ki se jo je udeležil tudi direktor urada, na kateri so udeleženci razpravljali različnih mladinskih tematikah: o mladinskem delu in njegovi prihodnosti, o mednarodnem mladinskem, o zastopanju in potrebnih smereh razvoja na državni ravni, o participaciji mladih ter o tem, kako obstoječo infrastrukturo kar najbolje izkoristiti.

V letu 2015 bomo na Mreži MaMa skupaj z mladinskimi centri pripravili tudi strategijo razvoja mladinskih centrov, v kateri bom odgovorili na vprašanje kam naprej z mladinskimi centri in mladinskim delom. Na Klubu sta direktorica mag. Maja Hostnik in vodja projektov Mreže MaMa Maja Drobne predstavili in začrtali koncept in potek izdelave strategije in opis fokusnih skupin, ki so bile v ta namen tudi organizirane. Članice Mreže MaMa – mladinski centri bodo pričeli pripravljati strategijo že v mesecu aprilu in pisanje po določenih sklopih bo potekalo od aprila do konca meseca maja. Pri pripravi strategije se bomo osredotočili na lokalne in nacionalne potrebe mladinskih centrov in opredelili ključna poglavja delovanja kot so: mladinsko delo, mladinski centri v Mreži MaMa,  mednarodno mladinsko delo, zastopanje in strukturiran dialoga, participacija mladih, prepoznavnost in vidnost mladinskega dela ter oblikovanje tržnih produktov – da ali ne?

Ob zaključku priprave strategije bo svoje strokovno mnenje podal Strokovni svet MaMa in vodstvo ter zaposleni na Mreži MaMa, ki bodo tudi uredili strategijo, da bo služila  za orodje zagovorništva na lokalni in nacionalni ravni ter bo odražala potrebe članic Mreže MaMa. Strategija bo predvidma sprejeta v mesecu novembru na Klubu MaMa, osnutek pa bo predstavljen tudi 15. septembra, ko bo Mreža MaMa obeležila 10 let od ustanovitve.

V popoldanskem delu Kluba MaMa je sledil pogovor s predstavnico Erasmus + MVA, ki se je osredotočila na delo z ranljivimi ciljnimi skupi nami in z mladimi s posebnimi potrebami, ki v programu Erasmus +MvA pridobivajo na vse večji veljavi. Za boljši oris, pa je bila organizirana tudi  predstavitev primera dobre prakse vključevanja mladih z manj priložnostmi in posebnimi potrebami v pripravo projekta. Prvi dan druženja Kluba MaMa, na katerem se je zbralo 45 predstavnikov mladinskih centrov, smo zaključili s predstavitvijo dobrih praks, ki so jih pripravile članice Mreže MaMa. Po aktivno preživetem dnevu smo se sprostili na družabni delavnici v štirih skupinah, v pripravi tort, ki so ga pripravili v Marenberškem mladinskem centru v Radljah ob Dravi, in nastopom mladega stand up komika, za katerega so poskrbeli v Mladinskem centru Trbovlje. Sledilo je sproščeno druženje, navezovanje novih in krepitev starih poznanstev in izmenjava svežih idej. Tako smo ponovno pokazali, da so mladinski centri in mladinsko delo vir kreativnosti, družabnosti in mladosti.

Drugi dan smo pričeli z Zborom Kluba MaMa, ki se ga je udeležilo 30 zakonitih zastopnikov članic Mreže MaMa, na katerem so bili sprejeti vsi predlagani sklepi. Na njem smo prejeli Zaključno poročilo Mreže MaMa 2014, Letni delovni načrt Mreže MaMa 2015 in članarino za leto 2015. Zbor kluba MaMa pa je na predlog direktorice izvolil nov Strokovni svet MaMa. Svoj mandat so pričeli Karmen Murn (MC Trbovlje), Jurij Šarman (CID Ptuj) in Matjaž Vodeb (Zavod BOB).

Za konec dvodnevnega srečanja v Radljah smo še v delu po skupinah razpravljali o kriterijih za članstvo v Mreži MaMa in tako že pričeli s pripravo strategije mreže MaMa. Sledila je še predstavitev rezultatov delovnih skupin.

Hvala vsem članicam za udeležbo, se vidimo na naslednjem Klubu!

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa