Poročilo iz dogodka »Zakaj pa ne?« – Srečanje mladih in politikov

V prostorih kavarne NUK v Ljubljani, je včeraj, 8.7.2014, od 14.30 ure naprej potekal dogodek »Zakaj pa ne?« – Srečanje mladih in politikov, katerega namen je bil predstavnike političnih strank opozoriti na teme, ki so relevantne za mlade in vezane na mladinsko politiko. Na povabilo k dogodku so se odzvali Tinkara Oblak (SDS), Zmago Jelinčič (SNS), Kamal Izidor Shaker (SMC), Rok Deželak (PSS), Miha Lobnik (ZaAB), Tadeja Romih (SLS), Miha Kordiš (ZL), Robert Kojc (Desus), Manja Zorko (SD), Robert Kus (PS) in Vladislav Stres (ED-NS).

Dogodek so organizirali predstavniki mladinskih organizacij (Dijaška organizacija Slovenije, Škuc, L’mit  – ljubljanska mreža info točk za mlade, Mladinski svet Slovenije, Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije, Mladinska Mreža MaMa, Sindikat Mladi plus, Študentska organizacija Slovenije in Zavod Ypsilon), da bi pred volitvami, od predstavnikov političnih strank izvedeli:

1. Kako vidijo prihodnost za mlade,

2. kakšne so smernice za mladinsko politiko v njihovih programih.

Dogodek je bil organiziran tako, da je imel predstavnik vsake politične stranke priložnost, na kratko predstaviti program svoje stranke,  nato pa z odgovori na vprašanja prepričati ciljno skupino – MLADE! Tako je moderatorka pred začetkom predstavitve jasno definirala časovni okvir namenjen odgovorom nato pa vsakega predstavnika posebej povabila na oder.

Glede na širok spekter kandidirajočih političnih strank, se je na včerajšnjem srečanju izkazalo za enotno, da si vsi predstavniki političnih strank želijo oziroma so mnenja, da je treba pri mladinski politiki prioritetno delovati na treh področjih:

·         stanovanjska problematika mladih,

·         realizirati strategijo zaposlovanja mladih in posledično znižati stopnjo brezposelnosti mladih,

·         ohraniti javno in brezplačno šolstvo.

Predstavniki mladinskih organizacij smo skupaj z mladimi prepričani, da morajo vse politične stranke med svoje primarne cilje programa uvrstiti vzpostavitev dialoga med mladimi in njimi, ki ga morajo po volitvah konstruktivno in partnersko nadaljevati in si prizadevati za medgeneracijsko sodelovanje.

Na dogodku je predsednica Mladinskega sveta Slovenije, Tea Jarc, v imenu vseh organizatorjev in mladih predstavila Pobude mladinskih organizacij, ki smo jih naslovili na vse politične stranke, in za katere smo prepričani, da bodo, v kolikor jih bo politika sprejela in realizirala, izboljšale položaj mladih v Sloveniji. Pobude mladih vsebujejo 6 točk, in sicer:

 

1. Kakovostno izobraževanje, ki bo mladim zagotavljajo učinkovit prehod na trg dela

– Večja interdisciplinarnost študijskih programov,

– večje povezovanje šolskega sistema z gospodarstvom (npr. obiski podjetij, predstavitve poklicev, podjetniški izzivi, praksa),

– spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti na vseh ravneh izobraževanja,

– financiranje programov za oblikovanje kakovostnih delovnih mest.

 

2. Proaktiven pristop k reševanju problema brezposelnosti mladih

– Uvedba nacionalne sheme plačanih pripravništev,

– ohranjanje obstoječih, in uvajanje novih, ukrepov, za spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju mladih,

– spodbujanje aktivne politike usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, koncepta družbeno odgovornega ter družini prijaznega podjetja/delodajalca v delovnih okoljih.

 

3. Za krepitev mladinske politike v Republiki Sloveniji, ki bo dejansko upoštevala mlade in mladinske organizacije

– Redna posvetovanja odločevalcev z mladimi,

– vključevanje predstavnikov mladih v vladne strukture, pomembne za mlade.

 

4. Omogočanje samostojnega bivanja ter dostojnih bivalnih razmer za mlade

– Sprejetje nacionalnega stanovanjskega programa tudi po meri mladih v sodelovanju s predstavniki mladih,

– cenejši najem (neprofitna stanovanja za mlade ali sofinanciranje tržne najemnine),

– subvencije za gradnjo oz. obnovo stanovanjskih prostorov (neizkoriščeni prostori v že obstoječih stavbah) ter izgradnja hiš za mlade (prehodna stanovanja za mlade), ki jih lahko pridobimo tudi s prenovo,

– sistemska podpora menjavi stanovanj med pripadniki različnih generacij,

– poenostavljena in lažja prijava (stalnega) prebivališča,

– spodbujanje in sofinanciranje stanovanjskih kooperativ.

 

5. Večja finančna podpora programom oziroma razpisom, namenjenih mladim in mladinskim organizacijam

– Povečanje sredstev za financiranje mladinskega dela,

– omogočanje financiranja stroškov delovanja mladinskih organizacij s statusom v javnem interesu ter zagotavljanje programskega financiranja oz. projektnega financiranja.

 

6. Trajnostna naravnanost Republike Slovenije, ki se kaže v skrbi za zdravje mladih in spodbujanju odgovornega ravnanja z okoljem

– Več sredstev namenjenih programom  s področja preventive, spodbujanja zdravega življenjskega sloga ter trajnostnega razvoja,

– učinkovitejše informiranje o škodljivih posledicah uživanja alkohola, tobaka in drugih  prepovedanih drog ter pomanjkanja kritičnega odnosa do okoljskih problematik.

 

Ob zaključku predstavitvenega dela kandidatov pa so bili na vrsti udeleženci, da so predstavnikom strank postavili še dodatna vprašanja. V celoti je bil dogodek organiziran tako, da so imeli kandidati enake pogoje, skozi katere so nas poskušali prepričati v podporo njihovi kandidaturi.

 

Na dogodku so stranke predstavljali v večini mladi kandidati. Za razliko od ostalih soočenj, ki smo jim priča tekom kampanje, so se organizatorji odločili, da jih ne soočijo med sabo, ampak jih z metodo vročega stola soočijo z vprašanji, ki so jih pripravili mladi. Po predstavitvah strankarskih programov in odgovorih na vprašanja lahko ugotovimo, da je večina strank prepoznala mlade kot družbeno skupino, ki ji morajo v svojih programih nameniti posebno pozornost.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa