Poročilo o dogodku: Priložnosti za izobraževalne NVO

Mreža MINVOS je 22. januarja organizirala predstavitev Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2013-2020 ter pogled sektorja glede prihodnjega razvoja. Prav tako poteka tudi srečanje članic, kjer Mreža MaMa predstavlja osnutek natečaja Ambasador znanja.

Razpravo je s pozdravnim nagovorom začel g. Peter Cokan, ki je razložil potek programa in uporabljene metode. Na razpravi so sodelovali strokovnjaki iz področja NVO, g. Tadej Pugelj in predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sekretarka na Sektorju za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, ga. Katja Dovšak. Razpravo je povezovala ga. Alenka Blazinšek.

V prvem delu razprave se je Tadej Pugelj ukvarjal z interpretacijo Nacionalnega programa izobraževanja odraslih ReNPIO 2013-2020 skozi perspektivo NVO. Ugotavlja, da obstajajo veliki potenciali pri umeščanju NVOjev v shemo neformalnega izobraževanja, vendar je potrebno konkretizirati vlogo sektorja za uspešno vodenje civilnega dialoga. Izkušnje, nabrane skozi leta kažejo na velik potencial raziskovalne dejavnosti in materializacije konkretnih idej. V prihodnje pričakujemo pripravo standardov, uveljavljenih principov izobraževanja, razvoj in krepitev nivoja izobrazbe znotraj NVO, usklajenost deležnikov, jasno opredelitev načina spodbujanja potenciala, katere izkoriščamo ind. Potrebne spremembe v sistemskem okolju bi morale predvideti enakomerno razmestitev in stabilizacijo financ javne mreže izvajalcev, kateri so programi ter jasno opredeliti v kateri sektor spadajo NVO (javni ali zasebni?).

NVO lahko ponudijo nove oblike izobraževanja, kot so npr. »delovna izkustva« ter raziskovanja. Vedeti je treba, kdo so ciljne skupine, katera so znanja in kdo jih potrebuje ter na kakšen način jih vključiti za dosego najboljših rezultatov. Pomembno je, da se NVO pojavljajo kot pomembni akter v družbi, širijo pozitivne izkušnje in dobre prakse ter so povezovalni člen med posamezniki/skupinami družbe in javnimi institucijami. Zato je pomembno:

– da se z vidika NVO uresničuje program NPIO s sooblikovanjem predlogov s strani NVO,

– raziskovalno delo; opredelitev področij IO v NVO, oblikovanje metodologije za zbiranje podatkov,

– profiliranje NVO kot deležnika v IO.

V nadaljevanju je g. Katja Dovšak pripravila predstavitev ReNPIO 2013-2020 s strani predstavnikov MIZŠ. Predstavila je vpliv Evrope in kako sprememba družbe v Evropi vplivajo na spreminjanje naše družbe. Govorila je o zakonskih okvirjih, ki jih je potrebno prilagoditi spremembam v družbi, zato pripravljajo Javno mrežo izobraževalnih organizacij. Na MIZŠ vidijo NVO kot infrastrukturo in pomoč javnim izobraževalnim institucijam ter izvajanje programov, komunikacijskih in informacijskih sklopov. Njihovi cilji so:

– Dvigniti raven izobrazbe,

– povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva,

– izboljšati možnosti za učenje in vključevanje v izobraževanja,

– izboljšati splošno izobrazbo.

V zadnjem sklopu smo izvedli kratko delavnico po metodi svetovne kavarne. V treh skupinah smo opredelili ključne ukrepe in instrumente za krepitev zmogljivosti izobraževalnih NVO, spodbujanje razvoja NVO in civilnega dialoga.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa