Poročilo o prostovoljstvu v letu 2015

Mladinska mreža MaMa kot prostovoljska organizacija poroča tudi o prostovoljnih urah svojih članic, ki so javni zavodi.

Vsem skupaj nam je uspelo opraviti 54.026 prostovoljnih ur. Aktivno vključevanje prostovoljcev v izvajanje aktivnosti mladinskega centra je izrednega pomena.

12 organizacijah (v letu 2014 11 organizacij) – mladinskih centrih je bilo izvedenih 54.026 prostovoljskih ur (v letu 2014 33.067 prostovoljskih ur), kar v povprečju pomeni več kot 4.500 ur v eni organizaciji.

1

Skupno število opravljenih prostovoljskih ur v organizacijah po vrstah prostovoljskega dela.

Mreža MaMa kot prostovoljska organizacija poleg poročanja o lastnih prostovoljskih urah vodi evidence in poroča za naslednje članice:

– Mladinski center Litija,

– Mladinski center Zagorje ob Savi,

– Mladinski center Trbovlje,

– Javni zavod Mladi Zmaji,

– Marenberški mladinski center Radlje ob Dravi,

– Mladinski center Velenje,

– Celjski mladinki center,

– Mladinski center Domžale,

– Mladinski center Šentjur,

– Mladinski center Hrastnik ter

– Mladinski center Krško.

Mladi do 18. leta so opravili 4.768 prostovoljskih ur.

2

Skupno število opravljenih ur po starostnih skupinah prostovoljcev.

V letu 2015 se beleži 39% porast zabeleženih ur prostovoljskega dela. Skupno je bilo v Sloveniji opravljenih 50.549 ur, v drugih državah EU 2.997 ur ter v ostalih državah sveta 480 ur. Prostovoljci v mladinskih centrih so opravili največ ur v okviru vsebinskega dela, med prostovoljci prevladujejo dekleta. Skupno je prostovoljsko delo opravljalo 718 posameznikov in posameznic. Mladinski centri beležijo največ opravljenega dela na naslednjih področjih: varstvo okolja in ohranjanje narave, kultura in umetnost, vzgoja in izobraževanje.

Glede na starost prostovoljcev je bilo 41.960 ur opravljenih s strani mladih med 18. in 30. letom. Zaznati je porast vključevanja starejših prostovoljcev, kar sovpada s prilagajanjem aktivnosti mladinskega centra na medgeneracijsko sodelovanje.

Podrobnosti o opravljenih urah so na vpogled tukaj.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa