Poročilo o PROSTOVOLJSTVU v letu 2016

Zavod Mladinska mreža MaMa kot prostovoljska organizacija v letu 2016 zaradi spremembe zakonodaje ne poroča več za članice, ki so organizirane kot javni zavodi.

V letu 2016 je Mreža MaMa zabeležila 4.276 opravljenih ur prostovoljskega dela, v večini se je le to izvajalo na področju socialne dejavnosti.

V letu 2016 se beleži 31% porast zabeleženih ur prostovoljskega dela. Skupno je bilo opravljenih 4.276 ur v Sloveniji, v drugih državah EU ter v tretjih državah pa prostovoljskih ur prostovoljci Mreže MaMa v letu 2016 niso opravljali. Skupno je prostovoljsko delo opravljalo 27 posameznikov in posameznic. Največ prostovoljskih ur se je opravilo na področju socialne dejavnosti, in sicer za organizacijsko delo, temu pa sledi opravljanje prostovoljskih ur na prodovju vzgoje in izobraževanja. Glede na starost prostovoljcev je bilo 4.027 ur opravljenih s strani mladih med 18. in 30. letom. Mladi do 18. leta v letu 2016 v prostovoljsko delo na Mreži MaMa niso bili vključeni. Zaznati je porast vključevanja starejših prostovoljcev, kar sovpada s prilagajanjem aktivnosti mladinskega centra na medgeneracijsko sodelovanje.

Podrobnosti o opravljenih urah so na vpogled tukaj.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa