Postani mladinski delegat pri OZN

Objavljen je razpis za izbor mladinskega delegata pri OZN!

Mladinski svet Slovenije (MSS) tudi letos nadaljuje z delovanjem instituta mladinskega delegata pri Organizaciji združenih narodov (OZN), s katerim spodbujajo aktivno participacijo in vključevanje mladih v globalne razsežnosti mladinskega delovanja.

Mladinski delegat je glasnik dela Združenih narodov z mladimi in za mlade, hkrati pa glasnik mladih iz Slovenije, zato je njegova naloga, da v okviru tretjega odbora posreduje mnenje o temah, ki zadevajo mlade. Tekom mandata, ki traja eno leto, posameznik izvaja aktivno zagovorništvo, pripravlja in vodi delavnice za mlade, pripravlja vsebinske članke s področij, ki jih pokrivajo Združeni narodi in se povezuje z akterji, ki so tesno povezani z delovanjem organizacije.

Kandidat za mladinskega delegata mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  1. starost od 18 do 29 let,
  2. državljanstvo Republike Slovenije,
  3. izjava o nekaznovanosti (za kandidaturo na razpisu ni potrebno pridobiti izpisa iz uradnih javnih evidenc; kandidati, ki bodo povabljeni na razgovor, pa bodo MSS morali dostaviti uradno potrdilo o nekaznovanosti) ,
  4. izkušnje z delom v mladinskih organizacijah ali drugih organizacijah civilne družbe,
  5. dobro poznavanje sistema Združenih narodov,
  6. zelo dobro poznavanje angleškega jezika (strokovna/politična terminologija),
  7. komunikacijske veščine,
  8. samoiniciativnost,
  9. seznanjenost z delom Mladinskega sveta Slovenije,
  10. zelo dobro poznavanje mladinske problematike v Sloveniji.

Rok za prijavo je 3. februar 2019. Prijavnico izpolnite in pošljete po navadni ali elektronski pošti (prijave@mss.si). Obvezna priloga k prijavnici je CV (življenjepis). Celoten razpis je dostopen tukaj.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa