Posvet Kakovost v mladinskem

V petek, 5. decembra 2015 je v prostorih Urada RS za mladino potekal posvet Kakovost v mladinskem delu, na katerem je sodelovalo 22 vabljenih predstavnikov organizacij, trenerjev in oseb, ki imajo dober in kvaliteten vpogled v mladinsko delo v Sloveniji. Posveta sta se udeležila tudi predstavnika Urada RS za mladino.

V okviru pobude Mladinski delavec je posvet pripravila Socialna akademija v sodelovanju z Uradom RS za mladino, v pobudi pa zraven sodelujejo še Zveza tabornikov Slovenije, Združenje slovenskih skavtinj in skavtov, Mladinski ceh in Mladinska zveza Brez izgovora.

Posvet so organizirali z namenom razprave o spremljanju in merjenju kakovosti dela ter prepoznavanju učinkov in pridobivanju neformalnih kompetenc mladinskega dela, ki jih delodajalci, formalni izobraževalni sistem, financerji ter drugi premalokrat prepoznajo in vrednotijo.

Znamo dovolj dobro predstaviti, kaj delamo? Kako pokazati, da delamo dobro, veliko in krepko pod ceno? Ali delamo dovolj kakovostno? – so le nekatera vprašanja, ki so si jih tekom posveta zastavili gostje in udeleženci ter skozi pretekle izkušnje izrazili svoje mnenje in strahove o spremljanju in merjenju kakovosti, kaj je kakovost ter zakaj in kako jo meriti. Več http://socialna-akademija.si/kakovost-v-mladinskem-delu/

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa