Posvet predstavnikov občin in mladinskih centrov “Skupaj za lokalno mladinsko delo”

V sredo, 15. septembra, smo v Centru mladih Koper v sklopu projekta Europe goes local, ki ga vodi NA MOVIT organizirali posvet med predstavniki občin in mladinskih centrov z naslovom “Skupaj za lokalno mladinsko delo”, ki je bil namenjen krepitvi odnosov med občinami in mladinskimi centri ter izmenjavi izkušenj pri podpori mladinskemu delu v lokalnih skupnostih. Mladinsko delo med drugim tudi temelji na izmenjavi izkušenj, ki nas bogatijo in se njih tudi učimo.

Program posveta je bil osnovan tako, da so na srečanje skupaj prišli predstavniki mladinskih centrov in občin, saj se na takšen način krepijo odnosi med občino in mladinskim centrom v lokalni skupnosti. Udeležilo se ga je 18 udeležencev.

Primer dobre prakse je že uvodoma predstavila Mojca Vojska, direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, ki z občino dobro sodeluje. Center mladih Koper sodeluje tudi pri delu participativnega proračuna, saj Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper del sredstev razpiše za fizične osebe na področju mladine, kulture in turizma. Pri tem mladinski center mladim nudi administrativno in finančno podporo tako, da se mladi pri poročanju izognejo birokraciji.

Dobro prakso mladinskega dela in mladinskega centra ter kako lahko občina in mladinski center ob medsebojni podpori gradita dobre zgodbe mladinskega dela z mladimi, je predstavil Marko Pritržnik, vodja urada za družbene dejavnosti na Mestni občini Velenje. Mladinski center Velenje ima dologoletno tradicijo in trenutno zaposluje 19 oseb, deluje pa na več lokacijah v Velenju. Marko Pritržnik je izpostavil, da občina Velenje prepoznava mladinsko delo kot pomembno dejavnost lokalne skupnosti. “Mladinsko delo je javno dobro in ga je potrebno prepoznavati enakovredno kot ostale dejavnosti občine. Ravno v času epidemije koronavirusa smo dokazali, kaj lahko mladi naredijo za družbo in postanejo relevanten sogovornik, ne le občini, ampak tudi ostalim organizacijam v lokalni skupnosti.” Mladinski center Velenje je v lanskem letu skupaj z Mladinskim svetom Velenje pripravil že tretji lokalni program za mladino in s tem tudi strategijo, ki jo bodo sprejeli letos za obdobje 2021-2025. Strategijo pripravljajo mladi, mladinski center in mladinski svet pa vodita proces. Prav tako samostojno izvajajo razpisa za mladinske aktivnosti, na katerega se lahko prijavijo tudi mladi kot fizične osebe.

Leja Markelj, vodja projektov na Mreži MaMa, je predstavila orodje Logbook za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela na lokalni ravni. Orodje, ki ga v Sloveniji trenutno uporablja 27 mladinskih centrov v 9 občinah v Sloveniji, je pomembna platforma za sodelovanje in povezovanje mladinskih centrov in občin. S pomočjo orodja občine v sodelovanju z mladinskimi centri spremljajo kazalnike kakovosti mladinskega dela, saj vsebuje evalvacijska orodja, ki so predvsem namenjena temu, da slišimo glas mladih.

Po predstavitvah dobrih praks je sledila predstavitev Evropske listine o lokalnem mladinskem delu, katere namen je krepitev in spodbujanje lokalnega mladinskega dela, saj je pomembno poznavanje tako nacionalnih kot mednarodnih dokumentov, ki dajejo osnovo za izvajanje mladinskega dela v lokalni skupnosti.

Na srečanju so se občine in mladinski centri povezali in si izmenjali izkušnje. Skupaj smo ustvarjali zgodbe lokalnega mladinskega dela in predstavniki mladinskih centrov so kot potrebo izpostavili večjo podporo uličnemu mladinskemu delu in psihosocialni pomoči za mlade, ki se znajdejo v duševnih stiskah. Tako občine kot mladinski centri so ugotovili, da imajo za mlade programe in infrastrukturo, vendar se zavedajo, da obstajajo možnosti za izboljšave. Občine so prepoznale, da je potrebno podpirati mlade in mladinske centre za izvajanje kakovostnih mladinskih programov. Zavedajo se, da je potrebno občinske razpise prilagoditi in še bolj približati mladim.

Tovrstna srečanja dokazujejo, da sta sodelovanje in komunikacija obeh strani zelo pomembni in da se vložek v mladinsko delo izplača, kar tudi dokazuje orodje Logbook, ki ga uporabljajo nekatere občine, saj s tem dobijo podatke o aktivnostih za mlade ter skupaj z mladinskimi centri načrtujejo še bolj kakovostne mladinske programe.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa