Posvet mladinskega sektorja 2014 na Brdu pri Kranju

V torek, 4.11.2014 je na Brdu pri Kranju, v organizaciji Urada RS za mladino in Mladinskega sveta Slovenije, potekal Posvet mladinskega sektorja 2014, ki se ga je udeležilo več kot 190 predstavnikov mladinskega polja iz cele Slovenije. Posveta sta se udeležila ministrica za znanost, izobraževanje in šport dr. Stanka Setnikar Cankar ter direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak. Tudi Mreža MaMa je sodelovala pri izvedbi aktivnosti.

Namen posveta je bil zbrati čim več predstavnikov mladinskih organizacij ter organizacij za mlade na enem mestu z razlogom, da se na podlagi ocene stanja mladinskega sektorja oblikujejo priporočila in ukrepi, ki so ključni za krepitev mladinskega sektorja v prihodnosti ter da se skupaj izoblikuje Resolucija o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014.

Ob tem, ko se je zbralo tako veliko število predstavnikov mladinskega sektorja, in veliko število članic Mreže MaMa, smo udeleženci posveta dobili priložnost za seznanitev z novo ministrico, pristojno za mlade, ter njenimi pogledi na izzive mladinskega sektorja in mladih. Ministrico je gostila in izpraševala predsednica MSS Tea Jarc. V uvodni besedi je ministrica poudarila, da smo mladi prioriteta te vlade, ter izpostavila, da je število udeležencev dober znak, da je je mladinski sektor ambiciozen, motiviran in organiziran ter tako komplementaren partner pri oblikovanju mladinskih politik, saj je od mladih odvisen celoten razvoj Slovenije, ker sektor posega v vsa področja delovanja nacionalnih politik. Obljubila je, da se bo trudila za več medsektorskega sodelovanja na področju mladinskih politik ter napovedala vidnejšo vlogo Sveta vlade RS za mladino, ki bo imel pomembno vlogo pri implementiranju Nacionalnega programa za mladino ter drugih aktov. Meni, da je investicija v neformalne kot formalne kompetence vedno bolj nujna in da se tovrstna investicija splača. Dotaknila se je tudi varčevalnih ukrepov, prvih zaposlitev in financiranja pripravništev.

Po uvodnih besedah obeh organizatorjev in ministrice ter njene predstavitve predstavnikom mladinskega sektorja se je srečanje nadaljevalo z razpravami v 5. delovnih skupinah. V dveh različnih skupinah sta predstavnici Mreže MaMa izvajale vlogo fasilitatorke in skrbnice vsebine. Skupine so se predhodno oblikovale glede na pripravo zaključnega dokumenta Posveta, ki je predvideval priporočila za naslednja področja:

– Horizontalne mladinske politike

– Pomen in prepoznavnost mladinskega dela v družbi

– Neformalno izobraževanje in priznavanje učinkov mladinskega dela

– Mednarodno mladinsko delo in Erasmus+

– Informiranje mladih.

Med razpravami so znotraj delovnih skupin udeleženci po sklopih dopolnjevali ali spreminjali predlog resolucije, z v naprej predlaganimi amandmaji in amandmaji, ki so se oblikovali na samem posvetu. Končni rezultat dela v skupinah je bila Resolucija o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014. Vodje posameznih delovnih skupin so vsem zbranim predstavili in razložili vpeljane spremembe k predlogu resolucije, nato pa so vsi udeleženci posveta z aplavzom pozdravili sprejetje novega dokumenta, ki je kot orodje namenjeno zagovorništvu na vseh ravneh izvajanja politik, ki so ključni za razvoj in krepitev sektorja. Tako dokument predstavlja najmanjši skupni imenovalec celotnega mladinskega sektorja, organizatorji pa so se obvezali, da jo bodo posredovali vsem deležnikom in odločevalcem, o tem, kako bo potekalo uresničevanje priporočil in ukrepov, pa nas bodo redno obveščali. Kot so nekateri na posvetu javno izpostavili, bi tukaj dodali še kritiko v zvezi s pripravo in dopolnitvijo vsebine Resolucije, so imele mladinske organizacije in organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi, premalo časa za konkretne vsebinske dopolnitve k predlogu Resolucije. Za takšen temeljni, skupni dokument mladinskega sektorja bi si bilo potrebno vzeti oziroma omogočiti zainteresiranim organizacijam dovolj časa za podroben pregled in oblikovanje predlogov. Tudi ideja, da bi se organizacije sestajale na večih, tudi neformalnih, sestankih in srečanjih v zvezi s problemi in izzivi v mladinskem polju, dobrodošla.

Direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak, ki je ob koncu posveta od predsednice MSS prejel omenjeno resolucijo, je ob tej priložnosti izrazil dvom o realizaciji vseh predlogov resolucije, obljubil pa je, da bodo na uradu zagotovo natančno preučili vse točke resolucije in skušali poiskati možnost za njihovo uresničitev. Na samo izdelavo Resolucije Urad RS za mladino na noben način ni želel vplivati s svojimi stališči. Tako je Resolucija o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014 res rezultat stališč mladinskih akterjev.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa