Potrjeni člani za Svet MaMa

V skladu s Pravilnikom o delovanju Kluba MaMa in 5. poglavjem – POSTOPEK IMENOVANJA PREDSTAVNIKOV ČLANOV KLUBA MAMA V SVET MaMa je:

  • Klub MaMa je na 2. Zboru Kluba MaMa, 15.12.2022 podal pozitivno mnenje vsem kandidatom in kandidatkam za Svet MaMa.
  • Ustanovitelja Zavoda Mladinska mreža MaMa, LokalPatriot, Mladinski klub DNŠ in Društvo Študentski kulturni center – ŠKUC sta na seji 19.12.2022 potrdila kandidatke in kandidate za člane in članice Sveta MaMa.

Mandat članov Sveta MaMa traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni. Mandat članom in članicam v Svetu MaMa prične teči s 1. 3. 2023.

Izvoljene članice in člani v Svet MaMa so:

  1. Neža Pavlič Brečko (Predlagatelj: Mladinski center Dravinjske doline)
  2. Sonja Majcen (Predlagatelj: Celjski mladinski center)
  3. Rok Kosec (Predlagatelj: Mladinski center Kotlovnica)
  4. Marko Pavlovič (Predlagatelj: Mladinski center Zagorje ob Savi)
  5. Nastja Volovec (Predlagatelj: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice)
  6. Katja Rakovec (Predlagatelj Zavod BOB)
  7. Miha Satler (Predlagatelj: Društvo ŠKUC)

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa