Povabilo za izbor programov javnih del 2016

Zavod RS za zaposlovanje je objavili prvo od dveh javnih povabil za izbor programov javnih del za leto 2016. Na voljo je okvirno 21,5 milijona EUR za predvidenih 3.800 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci. Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Na javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki so izvajalci programov javnih del.

Na podlagi sedaj objavljenega prvega od dveh javnih povabil za izbor javnih del se bodo v letu 2016 v programe na vseh področjih lahko vključevali dolgotrajno brezposelni z nižjo ravnjo izobrazbe (končano ali nedokončano osnovno šolo, nižjo ali srednjo poklicno šolo). V programe socialnega varstva in v razvojne programe za spodbujanje socialnega podjetništva pa se bodo lahko vključili dolgotrajno brezposelni ne glede na raven svoje izobrazbe.

Izvajalci oddajo ponudbo za program javnega dela na območno službo Zavoda RS za zaposlovanje, v kateri se bo program izvajal. Javno povabilo je odprto od 17. 12. 2015 do porabe razpoložljivih sredstev, najkasneje do 7. 10. 2016 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. Če bodo razpoložljiva sredstva razdeljena pred iztekom končnega roka, bo zaključek javnega povabila objavljen na spletni strani.

Drugo javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2016 bo predvidoma objavljeno v januarju prihodnje leto.

Več si lahko preberete na straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa