Povečaj svoje možnosti

Mladinski centri za večjo mobilnost mladih ter medkulturno učenje

Zavod Mladinska mreža MaMa je v letu 2015 začel sodelovati v strateškem partnerstvu Boost your possibilities – “Youth Centres for youth mobility and intercultural learning”, ki je bil finančno podprt s strani Evropske komisije, programa Erasmus+, s strani finske nacionalne agencije. Šlo je za prvo večje strateško partnerstvo v katerem je Mreža MaMa sodelovala in nedvomno je poleg predvidenih vsebinskih rezultatov sodelovanje v tem projektu Mreži MaMa prineslo še strokovne kapacitete, ki nam dve leti kasneje omogočajo tudi vodenje strateških partnerstev v okviru zgoraj omenjenega programa.

Boost your possibilities nacionalno poročilo Slovenija

Glavni namen projekta, ki je trajal 24 mesecev je bilo raziskovanje učinkov mednarodnega mladinskega dela in možnosti mednarodnih aktivnosti.

V projekt so bili vključeni partnerji – mladinske organizacije ter raziskovalne univerzitetne inštitucije iz Finske, Estonije in Slovenije. V Sloveniji so v projektu tako aktivno sodelovali Mladinska Mreža MaMa, Celjski mladinski center, Mladinski center Zagorje ob Savi ter Filozofska fakulteta univerze v Mariboru.

Laura Krančan, koordinatorka projekta v Sloveniji, je o projektu povedala: “V izziv mi je bilo spoznavanje novih možnosti mladinskega dela, predvsem pa spoznavanje koncepta strateškega partnerstva v praksi. Mreža MaMa je preko projekta Boost your possibilities okrepila lastne kapacitete, polege tega pa smo imeli možnost v projekt vključiti tudi naše članice. V projekt sta bili sicer aktivno vključeni 2 članici, v posamezne aktivnosti pa smo vključili kar četrtino članic. Posebej mi je všeč, da je bil projekt namenjen krepitvi kompetenc tako mladih (torej ciljne publike naših članic) kot tudi krepitvi kompetenc in pridobivanju novih znanj ter pogledov mladinskih delavcev.”

Zaključek strateškega partnerstva Boost your possibilities na Finskem.

O rezultatih projekta smo vprašali avtorico poročila in članico raziskovalne ekipe, Tino Cupar: “Raziskava je pokazala, da mednarodne aktivnosti mladim udeležencem predstavljajo predvsem zelo pozitivno izkušnjo, ki pomembno prispeva k razvoju njihove samostojnosti, socialnih in medkulturnih kompetenc, pa tudi k njihovi osebni rasti. Izsledki tako potrjujejo številne pozitivne učinke mednarodnih aktivnosti na mlade in kažejo na pomembnost nadaljnjega vključevanja teh aktivnosti v polje mladinskega dela. Prispevajo k splošnemu uveljavljanju pomena mednarodnega mladinskega dela in so možno izhodišče pri načrtovanju in promociji mednarodnih aktivnosti v prihodnje. Izvedba raziskave je tudi zame predstavljala svojevrstno mednarodno izkušnjo, saj mi je omogočila sodelovanje z mednarodno ekipo raziskovalcev in spoznavanje različnih praks mladinskega dela doma in v tujini.

Mnenje o pomenu mednarodnega mladinskega dela in načrtih v prihodnosti pa nam je zaupala tudi mag. Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa: “Mednarodno mladinsko delo je ena naših prednostnih dejavnosti, saj se zavedamo pomembnosti mobilnosti mladih. Poleg tega, da odpira vrata v svet mladim, pomembno vpliva tudi na pretok znanja in izkušenj med mednarodnimi mrežami mladinskih organizacij. Raziskava Preučevanje učinkov mednarodnega mladinskega dela: rezultati raziskave v Sloveniji, ki je bila narejena v sklopu projekta Boost your possibilities, je pokazala, da mednarodno mladinsko delo da vsem veliko. Mladim je dana priložnost, da pridobijo dragocene izkušnje in kompetence, ki bodo v prihodnje vse bolj pomembne tako pri vstopu na trg dela, kot za vsakdanje življenje, pozitivno pa vpliva tudi na razvoj in nadgradnjo mladinskega sektorja v Sloveniji. Na Mreži MaMa si bomo skupaj z mladinskimi centri z mednarodnimi projekti še naprej prizadevali za prepoznavanje učinkov mednarodnega mladinskega dela in z dobrimi praksami  krepili mladinske organizacije  ter nenezadnje ustvarjanja priložnosti za kompetentne mlade državljane.”

Tekom trajanja projekta se je predvsem preučevalo vpliv mednarodnih učnih mobilnosti na mlade, analiziralo pridobljene ter okrepljene kompetence in na razne načine tudi spodbujalo mlade k udeležbi na mednarodnih mobilnostih. Projekt je tako ponudil možnost udeležbe na tako imenovanih “job-shadowing” v mladinskih organizacijah, na tečaju usposabljanja Stairs to internationality ter drugih aktivnostih. Kot dodaten rezultat smo na Mreži MaMa zabeležili tudi izvedbo dveh projektov skupinskega EVS (Hello to tolerance, There is a world outside your window), izvedbo kompleksnega (2 usposabljanji in e-pisarna) usposabljanja Find your way to internationality ter izvedbo usposabljanja Korak v mednarodno mladinsko delo. Slednji je rezultiral tudi kot delni produkt, ki ga sedaj nadgrajujemo v nacionalnem projektu Mladim.

Kot ključen rezultat projekta je nedvomno izdaja študije Studying the impact of international youth work ter tudi bolj podroben povzetek Preučevanje učinkov mednarodnega mladinskega dela: rezultati raziskave v Sloveniji. Ta nam bo v prihodnje nedvomno služila kot dokaz, da so mednarodne mladinske mobilnosti pomemben del mladinskega dela.

Slika: Svetovni splet

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa