Poziv: Delavnica kritične pismenosti

Pekarna Magdalenske mreže v četrtek, 6. decembra 2018, vabi na Delavnico kritične pismenosti, namenjeno vsem tistim, ki si prizadevate pri mladih razvijati kritičnost v odnosu do informacij, sporočil in tekstov, ki poskušajo usmerjati njihova življenja ali pa jih mladi ustvarjajo sami.

O kritični pismenosti

S kritično pismenostjo kot konceptom, ki pismenosti kot referenci za branje in ustvarjanje tekstov dodaja kritičnost kot eksplicitno etično in politično dimenzijo, želimo posameznice_ke opolnomočiti v tej meri, da spoznajo, da sta jezik in dostop do informacij in znanja ključni osi vzpostavljanja razmerij moči v družbi, po katerih se izvaja dominacija, izključevanje in nasilje. Razvijanje le-te omogoča zmožnost kritičnega branja informacij in različnih manipulativnih besedil kot tudi zmožnost samostojnega ustvarjanja besedil in družbeno-angažiranih akcij s katerimi lahko aktivno in odgovorno sodelujemo v družbi v različnih kontekstih.

Za očeta ideje kritične pismenosti velja Paulo Freire, brazilski filozof, pedagog in aktivist. Freire je idejo kritične pismenosti utemeljeval v marksistični in fenomenološki filozofiji ter jo praktično pedagoško razvijal z najrevnejšimi in izkoriščanimi delavci, da bi prispeval k njihovi svobodi in emancipaciji. Pogosto citirane besede Freira »reading the word is reading the world«, torej »branje besed je branje sveta«, odkrivajo njegovo razumevanje pismenosti kot dejavnosti neizbežno prežete z načinom razmišljanja o svetu in značajem delovanja v njem. »Branje ni le dekodiranje zapisane besede oziroma jezika, ampak se še pred tem prepleta z znanjem o svetu.« (Freire in Macedo 1987, str.29)

Udeleženke in udeleženci se bodo na seminarju seznanili s sledečim: 

 • Kako uporabiti kritično pismenost kot metodološko orodje pri delu z mladimi,
 • kako razviti kritični pogled v to, kako različna besedila (v medijih, v oglasih, na spletnih blogih, šolskih učbenikih, uradnih dokumentih…) oblikujejo naše svetove, kulture in identitete na vpliven, pogosto prikrit način,
 • kako uporabiti besedila (pisana in slikovna) kot družbena orodja na načine, ki omogočajo preoblikovanje teh istih svetov,
 • zavedati se samoumevnosti, s katero večinoma sprejemamo množico sporočil in jo nadomestiti s previdnostjo in pozornostjo do ciljev in agend prav teh sporočil,
 • kako se na podlagi novo pridobljenega razumevanja in znanja organizirati za dejavno, angažirano in ustvarjalno opozarjanje na problematike ali reševanje problematik v svojem neposrednem družbenem okolju.

Uporabljene metode dela:   

 • Predavanje,
 • kritična diskurzivna analiza medijskih in drugih besedil (reklamnih sporočil, vizualnih podob, filmskih trailerjev),
 • diskusija,
 • delo skupini,
 • pisanje uporniških besedil,
 • pisanje proti-besedil.

Prijave sprejemajo do 3. 12. 2018 na mail: infopeka@infopeka.org

Celotno vabilo na delavnico kritične pismenosti najdete tukaj.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa