Poziv k takojšnjemu pričetku izvajanja ukrepa Prvi izziv

Pogajalska skupina predstavnikov nacionalnih mladinskih organizacij je poslala pismo Vladi Republike Slovenije in predsednici vlade, ki opravlja tekoče posle, mag. Alenki Bratušek.

Vlada Republike Slovenije je 30. januarja letos sprejela Jamstvo za mlade – izvedbeni načrt 2014-2015, ki zajema tudi ukrep Prvi izziv. Cilj ukrepa je bil omogočiti 3.176 zaposlitev mladih brezposelnih oseb za obdobje vsaj 15 mesecev neprekinjeno, skupaj s 3 mesečnim poskusnim delom, za polni delovni čas. V ukrep bi se lahko vključili prvi iskalci zaposlitve do 29. leta starosti, iz vzhodne kohezijske regije (vzhodne Slovenije).

Konec meseca marca je Vlada sprejela tudi sklep, da lahko Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti začne z izvajanjem programa še pred potrditvijo Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 s strani Evropske komisije. Za izvajanje je bilo predvidenih več kot 20 milijonov evrov, zagotovila pa naj bi jih Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstvo za finance.

Izteka se mesec maj, ukrep Prvi izziv pa se še vedno ni začel izvajati. Organizacije, ki zastopamo interese mladih, tako sprašujemo Vlado Republike Slovenije; Kje je Jamstvo za mlade? Kje je Prvi izziv? Mladim ste obljubili in baje zagotovili sredstva, še preden ste odstopili. Kje so sredstva? Kje zaposlitve? Vlada v odstopu, gor ali dol – mladi se spopadajo z brezposelnostjo tukaj in zdaj, na vas pa je, da dano obljubo izpolnite ter prevzamete odgovornost za posledice, ki bodo nastale zaradi zavlačevanja z izvajanjem Prvega izziva.

V upanju, da se bo Prvi izziv začel izvajati takoj vas lepo pozdravljamo.

Mladinski svet Slovenije

Tea Jarc, l.r., predsednica

Mreža MaMa

mag. Maja Hostnik, l.r., v.d. direktorice

Sindikat Mladi plus

Sanja Leban Trojar, l.r., predsednica

Študentska organizacija Slovenije

Žiga Schmidt, l.r., predsednik

Zavod Ypsilon

Žiga Vavpotič, l.r.

—————————————

V vednost:

– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

– Urad RS za mladino

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa