Poziv: Priključitev v Bazen trenerjev MSS

Poziv za priključitev Bazenu trenerjev MSS je namenjen vsem, ki imajo izkušnje z mladinskim delom in so zainteresirani za opravljanje trenerskega dela. Bazen trenerjev MSS je avtonomna struktura Mladinskega sveta Slovenije, ki združuje trenerje z znanji in izkušnjami s področja mladinskega dela, mladinskih politik in neformalnega izobraževanja. Člani Bazena trenerjev MSS skrbijo za razvoj in izvajanje izobraževanj, delavnic in usposabljanj v okviru MSS ali organizacij članic MSS, pripravljajo publikacije in dokumente ter vodijo ali fasilitirajo aktivnosti kot so dogodki, konference in posveti.

Mladinski svet Slovenije zato poziva vse, ki izpolnjujete pogoje za pridobitev statusa, da se prijavite v Bazen trenerjev MSS. Prijavite se lahko z izpolnjenim elektronskim obrazcem do srede, 29. julija 2020. Prijavnice bo komisija MSS pregledala do srede, 5. avgusta 2020, in o izboru obvestila kandidate. Po pregledu prijavnic bo MSS vse primerne kandidate in kandidatke povabil na preverjanje za priključitev Bazenu trenerjev MSS, ki bo potekalo 21. avgusta in 22. avgusta cel dan v prostorih MSS, Dunajska cesta 5, Ljubljana.

Pogoji za priključitev v članstvo Bazena trenerjev MSS

Pogoj za članstvo v Bazenu trenerjev MSS je veljaven status, ki ga posameznemu kandidatu ali kandidatki podeli oz. odvzame komisija Mladinskega sveta Slovenije. Postopek se predvidoma izvaja enkrat letno. Odločitev o statusu predlaga komisija, ki jo določi Kolegij MSS.

Kandidat za trenerja MSS je posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • starost od vključno 21 do vključno 35 let,
  • poznavanje delovanja mladinskega sektorja,
  • poznavanje koncepta neformalnega izobraževanja,
  • izkušnje z vodenjem skupin mladih,
  • izkušnje s pripravo in izvedbo delavnic, usposabljanj, okroglih miz in drugih podobnih dogodkov,
  • udeležba na MSS-jevem usposabljanju za trenerje v mladinskem delu ali drugem primerljivem usposabljanju.

Več informacij si lahko preberete tukaj.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na dominik.derencin@mss.si ali na 01 425 60 55.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa