Poziv za predlaganje članov Strokovnega sveta Mreže MaMa

Članicam Mreže MaMa sporočamo, da je mandat aktualnim članom Strokovnega sveta Zavoda Mladinska mreža MaMa (v nadaljevanju strokovni svet) potekel. V Statutu Zavoda Mladinska Mreža MaMa, ki je dostopen na tukaj, je določeno, da tri člane strokovnega sveta imenuje Zbor Kluba MaMa na predlog direktorja ali članov Kluba MaMa. Skladno s tem, Mreža MaMa objavlja povabilo članicam Kluba MaMa za predlaganje kandidatov za člane strokovnega sveta.

Kandidat za člana strokovnega sveta, mora na podlagi 45. člena Statuta, ustrezati naslednjim kriterijem:

  • strinjanje z namenom ustanovitve Mreže MaMa,
  • je strokovnjak na področju dela z mladimi,
  • ima ustrezna teoretična znanja in praktične izkušnje na področju dela z mladimi.

Članice Mreže MaMa pozivamo, da predloge kandidatov za člane strokovnega sveta posredujete izključno s priporočeno pošto do vključno četrtka, 21.3.2019 na naslov Zavod Mladinska mreža MaMa, Gosposvetska 5, 1000 Ljubljana ALI v elektronski obliki na info@mreza-mama.si.

Vsi predlogi članic, ki bodo formalno izpolnjevali kriterije, bodo uvrščeni na 1. redni zbor Kluba MaMa, 29.3.2019, kjer bomo izvedli tudi imenovanje oziroma potrjevanje članov strokovnega sveta.

Predlogu za imenovanje je potrebno priložiti:

  • izjavo o strinjanju kandidat-ke/a h kandidaturi za član-ico/a Strokovnega sveta Zavoda Mladinska mreža MaMa in z namenom ustanovitve Mreže MaMa (glej prilogo spodaj).
  • življenjepis/CV kandidat-ke/a, v katerem izpostavi svojo strokovnost na področju dela z mladimi in jasno opredeli svoja teoretična znanja in praktične izkušnje na področju dela z mladimi.

Več informacij o prijavi kandidatov za člane strokovnega sveta in obrazec za oddajo predlogov najdete v spodaj priloženem pozivu:

Poziv za predlaganje članov strokovnega sveta Mreže MaMa

Izjava – strinjanje s pogoji imenovanja – Strokovni svet Mreže MaMa

Izvleček iz statuta Mreže MaMa – STROKOVNI SVET

Za dodatne informacije smo na voljo na maja.hostnik@mreza-mama.si; 041 804 069.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa