Poziv za predlaganje nadomestnega člana_ice Strokovnega sveta Zavoda Mladinska mreža MaMa

Glede na kadrovske spremembe na Mreži MaMa in s tem prenehanja članstva članice v Strokovnem svetu MaMa, na podlagi 2. odstavka 44. člena Statuta zavoda Zavod Mladinska mreža MaMa (v
nadaljevanju Statut), Zbor Kluba MaMa na predlog direktorja ali članov Kluba MaMa imenuje nadomestno/nadomestnega članico/člana Strokovnega sveta MaMa. Skladno s tem, Mreža MaMa
objavlja povabilo članicam Kluba MaMa za predlaganje kandidata/kandidatke za člana/članico strokovnega sveta.

Strokovni svet je opredeljen v 44. do 49. členu Statuta. Statut je dosegljiv na spletni strani Mreže MaMa. Na podlagi 45. člena Statuta mora kandidat za člana strokovnega sveta ustrezati naslednjim kriterijem:
– strinjanje z namenom ustanovitve Mreže MaMa,
– je strokovnjak na področju dela z mladimi (motivacijsko pismo in življenjepis),
– ima ustrezna teoretična znanja in praktične izkušnje na področju dela z mladimi.

Predlogu za imenovanje je potrebno priložiti tudi izjavo o strinjanju kandidat-ke/a h kandidaturi za član-ico/a Strokovnega sveta Zavoda Mladinska mreža MaMa.
Mreža MaMa je pripravila obrazca za oddajo predlogov, ki jih najdete spodaj. Uporaba obrazcev ni obvezna.

Izjava – strinjanje s pogoji imenovanja – Strokovni svet Mreže MaMa-2023 (2)

poziv za predlaganje članov strokovnega sveta Mreže MaMa-22-02-2024

Članice Mreže MaMa pozivamo, da predloge kandidatov za člane strokovnega sveta posredujete po elektronski pošti do četrtka, 7.03.2024, do 9. ure na naslov info@mreza-mama.si.
Vsi predlogi članic, ki bodo formalno izpolnjevali kriterije, bodo uvrščeni na 1. redni zbor Kluba MaMa, 7.03.2024, kjer bomo izvedli tudi imenovanje oziroma potrjevanje nadomestne članice/člana strokovnega sveta.

Za dodatne informacije smo na voljo na maja.hostnik@mreza-mama.si; 041 804 069.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa