Poziv za predlaganje novih kandidatov za v Svet MaMa

Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti sta podala odstopno izjavo iz Sveta MaMa, zato dajemo poziv za predlaganje kandidatov-kandidatk za člana-članici Sveta MaMa. Zbor Kluba MaMa bo v mesecu marcu na svoji prvi seji izmed vseh predstavnikov izvolil dva kandidata-kandidatki oziroma člana-članico za Svet MaMa.

Vabimo vas, da do petka, 05. februarja 2016 predlagate svoje predstavnike za volitve Kluba MaMa v Svet zavoda Mladinska mreža MaMa (Svet MaMa).

Svet MaMa je opredeljen v statutu, ki je dosegljiv na spletni strani Mreže MaMa. Povzetek pristojnosti Sveta MaMa pa lahko najdete v prilogi sporočila. Prav tako je v prilogi kandidacijski obrazec za predlaganje kandidatov.

Predloge kandidatov posredujete izključno s priporočeno pošto do vključno do petka, 05.02.2016, do 16. ure, na naslov Zavod Mladinska mreža MaMa, Gosposvetska 5, 1000 Ljubljana inv elektronski obliki na info@mreza-mama.si. V roku treh dni po zaključenem postopku se bodo sestale kandidatke s strani volilne komisije v sestavi Urška Duplišak (Mreža MaMa),Tinkara Koleša (Javni zavod Center za mlade Domžale) in Maja Majcen (Javni zavod Mladi Zmaji) ter kandidate pozvani k dopolnitvi h kandidaturi.

Volitve Sveta MaMa bodo izvedene na 1. rednem Zboru Kluba MaMa, ki bo predvidoma v drugi polovici meseca marca. O natančni lokaciji, datumu in uri boste pravočasno obveščeni.

Komisija za volitve v sestavi: Urška Duplišak (Mreža MaMa), Tinkara Koleša (Javni zavod Center za mlade Domžale) in Maja Majcen (Javni zavod Mladi Zmaji)

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa