Predčasno zaprtje javnega povabila Prvi izziv 2015

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, je 15.12.2016, zaradi porabe razpoložljivih sredstev, objavil predčasno zaprtje javnega povabila subvencioniranja zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne regije.

Po enoletnem programu Prvi izziv 2015, ki ga je Zavod za zaposlovanje izvajal na podlagi javnega povabila, je bila zaposlitev omogočena več kot 2.900 mladim iz vzhodne regije, za najmanj 15 mesecev neprekinjene delovne dobe, skupaj s trimesečnim poskusnim delom.

Na zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje so 30.11.2015 objavil Javno povabilo delodajalcem za prijavo na razpis Prvi izziv 2015. Namen javnega povabila je bilo spodbujanje zaposlovanja brezposelnih mladih oseb, kar bi mladim omogočilo pridobitev novih delovnih izkušenj in novih znanj. Z zmanjšanjem neskladja med ponudbo in povpraševanjem bi se posledično znižala tudi stopnja brezposelnosti mladih, hkrati pa bi mladi pridobili boljše možnosti za kasnejšo čim hitrejšo in kakovostno zaposlitev.

Ukrep Prvi izziv 2015 je bil del načrta Jamstva za mlade (sprejetega na seji Vlade RS dne 30.1.2014) in naj bi omogočil zaposlitev 2.859 brezposelnim mladim osebam, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo, v starosti med 15 in 29 let, za obdobje 15-mesečne neprekinjene zaposlitve (z vključenim 3-mesečnim poskusnim delom) za polni delovni čas v vzhodni kohezijski regiji Slovenije. Izbranim delodajalcem iz vzhodne Slovenije je bila omogočena subvencija v višini 7250 evrov oz. sorazmerno manj za zaposlitev invalida.

Naj spomnimo, da je Pogajalska skupina predstavnikov nacionalnih mladinskih organizacij v času vlade mag. Alenke Bratušek, vladi poslala POZIV k takojšnjemu pričetku izvajanja ukrepa Prvi izziv, saj se je ta začel izvajati več mesecev po sprejetju izvedbenega načrta Jamstva za mlade.

Predviden rok za porabo 20,7 milijona evrov sredstev, ki so bila zagotovljena s strani Evropske unije iz Pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega sklada ter slovenskega proračuna je bil 30.6.2016, ki ga je Zavod za zaposlovanje letos marca podaljšal najkasneje do 31.3.2017 oz. do porabe sredstev.

Na sledeči povezavi objavljamo Seznam delodajalcev, katerih ponudbe so bile sprejete na javnem povabilu Prvi izziv 2015. Delodajalci, katerih ponudbe so bile zavržene ali vrnjene ponudnikom, pa si lahko ogledajo še druge finančne spodbude za zaposlovanje.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa