Predlog za spremembo in dopolnitev razpisnih pogojev programa Erasmus+ Mladi v akciji

Mladinska mreža MaMa je meseca julija skupaj z Mladinskim svetom Slovenije, Mladinsko zvezo Brez izgovora in Sindikatom Mladi plus podala Predlog za spremembo in dopolnitev razpisnih pogojev programa Erasmus+ Mladi v akciji. Predlog smo naslovili na Urad RS za mladino in Movit. Predlog se nanaša na spremembe razpisnih pogojev, s čimer je program postal bolj odprt širšemu krogu prijaviteljev, pri tem pa se je otežil dostop za mladinske organizacije in organizacije za mlade. Program, ki je bil prvenstveno namenjen opolnomočenju mladim, aktivnemu državljanstvu, njihovemu nastopu na trgu delovne sile je tako postal program, na katerega se prijavljajo tudi profesionalne organizacije, ki se vsakodnevno ukvarjajo z iskanjem in pisanjem projektov, s katerimi mladinske organizacije in organizacije za mlade, ne morejo enakovredno konkurirati. Pojavlja se bojazen, da nas bodo drugi sektorji preprosto preplavili, saj se mladi s svojimi prijavami ne bodo uspeli upreti močnim akterjem, ki delujejo v večjih sektorjih in se profesionalno ukvarjajo s prijavo projektov. S tem izgubljamo in bomo izgubljali glavno vodilo mladinskega sektorja in mladinskega dela ter seveda, kar je najbolj pomembno, organizacije in mlade, ki bodo postali še bolj neaktivni in obupani nad svojimi neuspehi v družbi. Ob tem predlagamo, da se razpisne pogoje oziroma pogoje za prijavitelje omeji in sicer zgolj na kandidiranje organizacij, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju.

Urad RS za mladino je svoje odgovore že podal in si jih lahko preberete v priponki, z Movitom pa smo se dogovorili za srečanje, ki bo potekalo septembra, na katerem bomo preučili vse možnosti.

V prilogi si lahko preberete odgovore, ki jih je podal Urad RS za mladino.

O vsem vas bomo sproti obveščali.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa