Predstavitev članic: Celjski mladinski center

Predstavljamo naslednjo članico Mreže MaMa iz savinjske regije, in sicer Celjski mladinski center, ki je naša članica od leta 2005.

Ena osnovnih in poglavitnih nalog Celjskega mladinskega centra, ustanovljenega leta 2005, je nudenje pomoči in podpornih aktivnosti mladim za uresničitev njihovih lastnih idej.

Center mladim omogoča:
– organizacijsko pomoč pri izvedbi njihovih projektov;
– finančno pomoč pri izvedbi njihovih projektov;
– tehnično in infrastrukturno pomoč pri izvedbi projektov;
– kadrovsko pomoč in svetovanje pri izvedbi projektov in
– pomoč pri vključevanju v domače in mednarodne projekte.

Izvajajo redne letne razpise za mladinske projekte, na katere se lahko prijavite posamezniki, mladinske organizacije in neformalne skupine mladih. Z njimi skušajo vzpodbuditi aktivno participacijo mladih, ki je v tem primeru neposredno tudi finančno podprta. Mladi so poleg te podpore deležni tudi informacijske in svetovalne podpore pri oblikovanju in izvedbi samega razpisa.

Kot dobro prakso izpostavljajo projekt Plezaj kot grog, katerega namen je bil spodbuditi mlade in lokalno skupnost k večji športni aktivnosti in jim ponuditi dodatno možnost plezalnih površin ter dodatno aktivnost za preživljanje prostega časa. Udeleženci projekta so bili mladi iz lokalne skupnosti, lokalnih srednjih šol in mladi iz ostalih mladinskih ustanov. Želeli so si vključiti tudi mlade z manj priložnostmi, predvsem tiste iz socialno in ekonomsko manj privilegiranih okolij. Med drugim so v sklopu projekta obnovili dotrajane dele plezalne stene pod Celjskim gradom, obogatili lokalne skupnosti z dodatno možnostjo zunanje športne aktivnosti on mladim skozi različne načine približali plezanje kot način športne dejavnosti.

Več informacij o Celjskem mladinskem centru najdete na njihovi spletni strani in na Facebook ali Instagram profilu.

Vir fotografij: Celjski mladinski center

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa