Predstavitev članic: KamRa Radovljica

Predstavljam vam drugo članico Mreže MaMa, ki se nahaja na Gorenjskem, in sicer KamRa Radovljica, ki kot mladinski dnevni center deluje od leta 2015.

V Kamri se zbirajo mladostniki in mladi do 29 leta starosti. Nudijo jim varen prostor, kjer lahko aktivno preživljajo prosti čas, dobijo brezplačno učno pomoč, informacije in potrebno podporo. Udeleženci konstruktivno preživljajo prosti čas, se družijo z vrstniško skupino in tako širijo svojo socialno mrežo. Izvajajo različne sproščujoče, a hkrati poučne prostočasne dejavnosti in preventivne delavnice, s katerimi povečujejo socialno vključenost in izboljšujemo kompetence.

Prostor in dejavnosti so namenjene mladim, ki želijo razvijati svoje potenciale in interese, odkriti nove hobije, pridobiti nova znanja in postati družbeno aktivni.

Glavni cilji mladinskega centra so široka in pestra ponudba izven šolskih dejavnosti za otroke in mladostnike, z namenom povezovanja in vključitve v lokalno skupnost ter različni programi za mlade do 29. let. Poleg tega je zelo pomemben cilj motiviranje in aktivacije mladih, predvsem mladih brezposelnih in drugih ranljivih ciljnih skupin.

V sklopu mladinskega centra KamRa deluje tudi Radio Galama, katerega poslanstvo je povezovanje mladih na njihovi ustvarjalni poti. Omogoča umetniško izražanje, komunikacijo, strokovni razvoj, pridobivanje različnih socialnih in komunikacijskih veščin. Mladi lahko dobijo prvo izkušnjo z javnim nastopanjem, se povežejo z drugimi glasbeniki, se naučijo predstaviti sami sebe, pridobijo na samozavesti, dobijo pozitivne potrditve.

Več informacij najdete tudi na njihovi spletni strani, na Facebook in Instagram profilu.

Vir fotografij: KamRa Radovljica

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa