Predstavitev članic: Mladinski center Dravinjske doline

Predstavljamo naslednjo članico Mreže MaMa, ki se nahaja v savinjski regiji, in sicer Mladinski center Dravinjske doline, ki je naša članica od leta 2005.

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je na lokalnem področju začel delovati kot notranja organizacijska enota Kluba študentov Dravinjske doline leta 1999. Od leta 2003 pa so zasebni zavod, ki aktivno deluje na področju mladine in kulture v Občini Slovenske Konjice. Do danes so v naši občini postali največja mladinska in nevladna organizacija. Vizija zavoda je aktivacija mladih, spodbujanje aktivnega državljanstva, dvig kulturnih kompetenc, dvig družbene odgovornosti, spodbujanje mobilnosti mladih ter neformalno izobraževanje. MCDD zagotavlja prostore za delovanje številnim mladinskim društvom v občini, glasbenim skupinam, pevskim zborom in ostalim organizacijam. Na lokalnem področju so zaznani kot pomemben akter, na nacionalni ravni dosegajo najvišje ocene med mladinskimi centri, mednarodno pa se umeščajo med aktivnejše mladinske organizacije.

Aktivnosti, ki potekajo v MCDD, zajemajo razna področja: avtonomija mladih, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. Časovno so si aktivnosti precej različne od nekaj urnih do mesečnih in letnih. Steber Mladinski center nudi tudi strokovno, tehnično, vsebinsko in finančno podporo organizirani in neorganizirani mladini. Delo se izvaja na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem področju.

Kot eno izmed dobrih praks izpostavljajo projekt Najdi.se (1. 1. 2022–31. 12. 2023), ki na digitalen, motivacijski in inovativen način pristopa k promociji in varovanju duševnega zdravja mladih ter destigmatizaciji duševnih stisk med mladimi. Vzpostavljena je bila digitalna platforma Najdi.se, ki vsebuje igrificirano orodje za naslavljanje tem v povezavi z duševnim zdravjem mladih. Izhodišče platforme, kot tudi kampanje na socialnih omrežjih (Instagram profil »dusozlom«), so zgodbe mladih, ko se ti znajdejo v stresnih situacijah. Po vzpostavitvi digitalnega orodja so po osnovnih in srednjih šolah širom Slovenije izvedli motivacijska usposabljanja, ki so zasledovala cilje projekta. Svoje izkušnje z mladimi so delili_e športniki_ce paraplegiki_nje, ki so se po nesreči in življenju na invalidskem vozičku srečevali_e z veliki duševnimi stiskami in jih uspešno premagali_e. Konzorcijsko partnerstvo Najdi.se sestavljata Zavod VOZIM in MCDD ob podpori pridruženih partnerjev – Nacionalni inštitut za javno zdravje in UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora.

Več informacij o Mladinskem centru Dravinjske doline najdete na njihovi spletni strani, Facebook in Instagram profilu.

Vir fotografij: MCDD

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa