Predstavitev članic: Mladinski center Jesenice

Še zadnje članice Mreže MaMa, ki vam jih bomo predstavili v letu 2023, se nahajajo na gorenjskem. Začenjamo z mladinskim centrom Jesenice, ki je naša članica od leta 2006.

Mladinski center Jesenice, ki deluje v sklopu Zavoda za šport Jesenice (ZŠJ), je bil ustanovljena leta 2005. V mladinskem centru sledijo smernicam Urada RS za mladino, skladno z infrastrukturnimi, kadrovskimi in finančnimi pogoji, upoštevajoč značilnosti lokalnega okolja, iniciative mladih, neformalnih skupin mladih, mladinskih organizaciji… MCJ s svojim delovanjem ustvarja možnosti povezovanja in združevanja mladih, vzpodbuja ustvarjalnosti mladih ter zagotavlja osnovne pogoje za razvoj, uresničitev in uveljavitev idej in interesov mladih.

Program MCJ spodbuja in omogoča:

  • aktivno in ustvarjalno preživljanje prostega časa otrok in mladih,
  • socialno vključenost in medkulturni dialog,
  • neformalno učenje na različnih interesnih področjih mladih,
  • inovativnost in kreativnost mladih,
  • aktivno državljanstvo in prostovoljstvo mladih,
  • usposabljanje mladih za mladinsko delo,
  • participacijo v demokratičnih procesih,
  • mobilnost in mednarodno mladinsko delo,
  • raziskovalno delo mladih.

Kot dobro prakso MCJ izpostavljamo mladinski fotografski natečaj Portret, ki ga v sodelovanju s Fotografskim društvom Jesenice in JSKD OI Jesenice organizirajo že peto leto zapored in na katerega vabijo vse mlade fotografe (od 15 do 29 let), ki bi se želeli preizkusiti v portretni fotografiji.

Več informacij o Mladinskem centru Jesenice najdete na njihovi spletni strani ter na njihovem Facebook in Instagram profilu.

Vir fotografij: MC Jesenice

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa