Predstavitev članic: Mladinski center Nova Gorica

Danes vam predstavljamo peto članico Mreže MaMa, ki prihaja iz goriške regije, in sicer Mladinski center Nova Gorica, ki je naša članica od leta 2006.

Mladinski center Nova Gorica vodi mlada in zagnana ekipa šestih zaposlenih s pomočjo javnih delavcev, kjer vsak od sodelavcev prispeva k pozitivno naravnanemu in ustvarjalnemu okolju zavoda. Vsako leto medse povabijo številne zunanje sodelavce za obogatitev in popestritev programov, ki jih ponujajo mladim, otrokom ter ostalim občanom iz Goriške regije.

Cilji mladinskega centra so posredovanje znanja in opolnomočenje mladih za njihov osebnostni razvoj, aktivno vključevanje v družbo ter ustvarjanje okolja za lažje in hitrejše doseganje socialne in ekonomske avtonomije mladih. Zato sta njihovo delo in pozornost usmerjena v izobraževanje, zaposlovanje, vlaganje v znanost, spodbujanje podjetništva, stanovanjsko politiko, politiko informiranja, ustvarjanje ustreznih pogojev za celostno zdravje in dobro počutje mladih, aktivno državljanstvo, učno mednarodno mobilnost, participacijo mladih, podporo mladinskemu organiziranju ter skrbi za prepoznavanje kulture kot temelja splošne izobrazbe.

Povezovanje kulture in umetnosti z zdravim duhom, telesom in neokrnjeno naravo; tkanje mednarodnih navezav in krepitev lokalnih virov; spoznavanje okolja in samega sebe;  združevanje mladega in tistega z veliko življenjskimi izkušnjami – vse to so dejavnosti, ki tvorijo poslanstvo Mladinskega centra Nova Gorica. Njihovo poslanstvo je mladim omogočiti prostor, podporo in priložnost za (pro)aktivno delovanje  in jih usposobiti za pozitivne spremembe, aktivno vključevanje v družbo ter jim ponuditi pestro izbiro znanj širokega spektra.

Z željo po razvoju turizma upravljajo tudi s počitniško hišo “Čepovanka” v Čepovanu, kjer izvajajo šole v naravi, naravoslovne dneve in skušamo z oddajo ležišč pritegniti in obogatiti turistično destinacijo.

Več si lahko preberete na njihovi spletni straniFacebook in Instagram profilu.

Vir fotografij: MC Nova Gorica

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa