Predstavitev članic: Mladinski center Šentjur

Nadaljujemo s predstavitvami članic na savinjskem, in sicer z Mladinskim centrom Šentjur, ki je članica Mreže MaMa od leta 2010.

Mladinski center Šentjur, ustanovljen leta 2009,  je organizacijska enota Razvojne agencije Kozjansko. Ustvarja podorno okolje za osebnostno in karierno rast mladih, predvsem v občini Šentjur ter spodbuja sodelovanje in aktivno udeležbo mladih v različnih sferah lokalnega življenja. Leta 2014 so odprli nove prostore za izvajanje aktivnosti za mlade. Prostore so poimenovali Aktivator, saj v njih izvajajo številne vsebinsko raznolike projekte in aktivnosti za mlade, stare med 13 in 30 let ter starejše in občasno za najmlajše. Prostore so uredili s prostovoljnim delom in pomočjo številnih mladih, ki so pomagali pri barvanju, brušenju, lakiranju, čiščenju, pospravljanju in dekoriranju prostorov.

Dobra praksa mladinskega centra je projekt Spoznaj svojo občino, ki ga izvajajo že od leta 2011 v sodelovanju z Občino Šentjur ter šestimi lokalnimi šolami. S projektom mladi bolje spoznajo občino, v kateri živijo (dediščina, znane osebnosti) in delovanje lokalne samouprave. Projekt se izvaja v dveh delih. V prvem sodelujejo vsi osmošolci, osnovna predstavitev Občine Šentjur, z njeno naravno in kulturno dediščino, se nadgradi z igranjem družabne igre o občini in s simulacijo lokalnih volitev – učenci volijo župana_njo in simulacijo vodenja občine – župan_ja imenuje vodje oddelkov svoje občinske uprave in skupaj postavijo enoletni proračun občine – razporedijo denar med obvezne in investicijske naloge občine. V drugem delu projekta se na vsaki šoli pripravlja 5 do 7-članska ekipa, ki na kvizu »Ali poznaš svojo občino?« oz. zadnja leta na dogodku “Šentjurski vitezi”, zastopa svojo šolo.

Več informacij o Mladinskem centru Šentjur najdete na njihovi spletni strani in na Facebook ali Instagram profilu.

Vir fotografij: Mladinski center Šentjur

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa