Predstavitev članic: Mladinski center Velenje

Predstavljamo prvega izmed savinjskih mladinskih centrov, članic Mreže MaMa, in sicer Mladinski center Velenje, ki je članica Mreže MaMa od leta 2004.

Javni zavod Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje, deluje že od leta 1997.  Predstavlja logistično in funkcionalno središče za mlade na področju razvoja, informiranja, izobraževanja in sociale, kulturnih dejavnosti, razvedrila in družbenega vključevanja mladih. V ospredje postavljajo delo z mladimi, neformalna izobraževanja, predajanja znanja med generacijami in neformalna mentorstva, kulturne dejavnosti.

Njihovo poslanstvo je predvsem prenašanje znanja na mlade in to počnejo na vseh področjih njihovega delovanja. Mladi so vključeni tako v načrtovanje kot izvedbo projektov in programov, najbolj pa so ponosni, da so prepoznali dobre kadre, jih kalili, usmerjali, jih vzpodbujali in jim omogočili rast in razvoj, veliko njih je danes zelo uspešnih v najrazličnejših poklicih. Skozi vsa ta leta so skušali pomagati čim več mladim manj nevzpodbudnih okolij, jim omogočili kakovostno preživljanje prostega časa, nudili pomoč pri učenju, skupaj smo gradili njihovo pozitivno samopodobo in samozavest, jih vključevali v delo in prisluhnili njihovim osebnim ali finančnim težavam pa tudi pomagali poiskati tudi ustrezno strokovno pomoč, kjer je bilo potrebno. Z različnimi dogodki vzpodbujajo kritično razmišljanje mladih ter jih skušajo družbeno angažirati, ker menimo, da so pomembni soustvarjalci njihove lokalne skupnosti.

Prostore in projekte ima razpršene po vsem Velenju – pisarne, Središče mladih in otrok, Dnevni center za duševno zdravje Moj klub, evropski projekti, prostovoljska skupina Udarnik, Mladinski hotel Velenje in študentski dom so na Efenkovi cesti, Multimedijski center Kunigunda, kjer pod okriljem konS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnost deluje tudi vozlišče Nukleus pa se nahaja v stavbi Gaudeamus. So tudi upravljavec Pekarne idej in Hiše bendov v Starem Velenju ter Letnega kina pri Škalskem jezeru.

MC je močno vpet tudi v delovanje Mladinskega kulturnega kluba eMCe plac, ki je edinstven produkt tesnega sodelovanja s Šaleškim študentskim klubom. Delo tam temelji na vključevanju mladih, na neformalnem izobraževanju ter pridobivanju kompetenc. Mladi soustvarjajo tako zunanjo podobo kot programsko shemo, sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi dogodkov in projektov ter opravljajo najrazličnejša druga dela, kot so tehnična opravila, lučna tehnika, gostinstvo, čiščenje, galerijska dejavnost, promocijske aktivnosti, fotografiranje, prodaja kart, grafično oblikovanje ipd. Eden pomembnejših socialnih programov, kamor so vključeni, je eMCe plac ozavešča, ki mlade informira glede različnih odvisnosti in njihovih posledic.

Njihov mladinski hotel ima okoljski in trajnostni certifikat Hostelling International Quality and Sustainability (HI – Q & S). Certifikat priznava tudi GSTC (Global Susatinable Tourism Council) in ZSST (Zelena shema slovenskega turizma). Z mednarodno veljavnim okoljskim certifikatom in podpisom Zelene zaveze slovenskega turizma, so tako izpolnil pogoje za pridobitev znaka Slovenia Green Accomodation. Vestno ločujejo odpadke, na dogodkih imajo velikokrat na voljo prenosne pepelnike, vzpodbujajo uporabo javnega prevoza, redno sodelujeko na Evropskem tednu mobilnosti, ki ga organizira MOV, Udarniki pa imajo uspešen projekt posredovalnica brezplačne rabljene tehnične opreme.

Za več informacij o mladinskem centru Velenje lahko obiščete njihovo spletno stran ali Facebook in Instagram profil.

Vir fotografij: Mladinski center Velenje

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa