Predstavitev članic: Zavod KŠM Tolmin

Danes vam predstavljamo tretjo članico Mreže MaMa na goriškem, in sicer Zavod KŠM Tolmin, ki  je ena izmed novejših članic Mreže MaMa. Zavod za kulturo, šport in mladino Tolmin, ki deluje od leta 2018, se je v Mrežo MaMa včlanil leta 2021.

Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin svoj prispevek na področju mladine prepoznava v zagotavljanju kvalitetne prostorske in tehnične infrastrukture ter ponudbi dejavnosti, projektov, ki mlade pritegnejo, jih motivirajo in posledično omogočajo razvoj na njihovi življenjski in profesionalni poti. Poleg lastne ponudbe se Zavod KŠM Tolmin trudi vzpostavljati, ohranjati in krepiti sodelovanje z mladimi in mladinskimi organizacijami, ki delujejo v občini, hkrati pa implementirati ukrepe Lokalnega programa za mlade Mi smo mi bomo.

Mladinski center, ki deluje v okviru zavoda, je v prvi vrsti namenjen kakovostnemu preživljanju prostega časa mladih; druženju, podpori pri samoiniciativnih pobudah, neformalnemu izobraževanju, prostovoljskemu udejstvovanju, udejstvovanju na področju kulture, družbenih dejavnostih ter informiranju mladih.

Kot dobro prakso izpostavljajo tržnico mladinskih organizacij na Mladi paradi, kjer se mladinske organizacije v občini predstavijo, informirajo o svojih programih, pridobivajo nove člane in spodbujajo druženje med mladimi v občini Tolmin.

Izvajajo tudi več aktivnosti s področja trajnosti, na primer študijski krožek za mlade Brezsmetno Posočje (vzpostavljen FB in IG profil s katerim so ozaveščali o trajnostnem razvoju, čim manjšemu pridelovanju smeti, ponudili kakšen nasvet, ki je naravi bolj prijazen) in poskus vzpostavitve knjižnice reči, kjer bi bili na voljo stvari za souporabo. Izvajajo posamezna predavanja na temo trajnosti (sodelovanja z MojoCulo, Ekologi brze meja, ipd.), (vsaj) dvaktat letno organizirajo izmenjevalnico oblačil in sodelujejo v občinskih projektih evropskega tedna mobilnosti.

Več o Zavodu KŠM Tolmin lahko preberete na njihovi spletni straniFacebook in Instagram profilu.

Vir fotografij: Zavod KŠM Tolmin

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa