Predstavitev dobre prakse vključevanja mladih v Občini Brda

Tudi letos nadaljujemo s serijo ogledov dobrih praks “Občina na obisku” v okviru partnerstva Europe Goes Local, ki ga vodi NA Movit. Prvi ogled dobre prakse je potekal v živo, v Mladinskem centru Brda, ki deluje  v sklopu Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport. Dobro prakso oblikovanja Mladinskega sveta Brda, izzive pri pisanju strategije za mlade in povezovanje z mladimi na podeželju v obdobju epidemije je predstavila direktorica zavoda, Tina Novak Samec in izpostavila, da so že obstoječemu zavodu nekaj let nazaj priključili tudi dejavnosti za mlade, saj so si želeli, da bi tudi mladim v Občini Brda ponudili prostor za aktivno udejstvovanje in izvajanje mladinskih aktivnosti. S tem so z mladimi vzpostavili dialog in tudi na pobudo mladih, ki trenutno vzpostavljajo Mladinski svet Brda, pričeli s pripravo strategije za mlade v Občini Brda. Trenutno so v procesu nastajanja strategije, pri čemer izpostavljajo, da jih epidemija pri tem ni ovirala, saj so sodelovanje med skupino mladih in mladinskim centrom prav v času epidemije še okrepili. Redno so se srečevali na sestankih na daljavo, najprej na tedenski ravni, nato pa na dva tedna. Pri tem so vzpostavili delovno skupino 8 mladih, ki aktivno sodeluje na pripravi strategije. Vse rezultate, ki so jih pridobili skozi anketne vprašalnike in posvetovanja z mladimi neposredno preverjajo. Najpomembnejše pri tem pa je, da strategija nastaja s strani mladih in da imajo pri tem proste roke ter da jim pri tem mladinski center nudi podporo. Kot je izpostavila Tina Novak Samec, je pomembno, da se mladim ponudi roko, se jih podpre, saj potem vse stvari stečejo same od sebe, ker mladi so aktivni, želijo biti slišani in soustvarjati okolje v katerem živijo.

Na dogodku je bil prisoten tudi podžupan Občine Brda, Žarko Kodermač, ki spodbuja in podpira mlade pri njihovih aktivnostih, saj se na Občini Brda zavedajo, da imajo mladi znanje, dobre ideje, željo po ustvarjanju ter veliko pozitivne energije za delo. Na Občini Brda poudarjajo, da so najboljše ideje tiste, ki združujejo znanje in izkušnje, zato se veselijo nadaljnjega sodelovanja z mladimi. Menijo, da je bila ustanovitev mladinskega centra in s tem tudi mladinskega sveta dobra odločitev za prihodnost občine. Predvidoma v tem letu bodo strategijo obravnavali na mestnem svetu in tako mladim ponudili priložnost za soustvarjanje razvoja občine. Vodja mladinskih programov v mladinskem centru, Mateja Drnovšček, ki vodi proces nastajanja strategije in sodeluje z mladimi, je izpostavila, da jih je ravno mednarodna izkušnja na enem izmed treningov v tujini spodbudila, da so pričeli razmišljati o novi strukturi, ki bo mladim ponudila prostor za dialog z občino pri soustvarjanju njihove prihodnosti.  Predstavnika mladih, Dominik Rusjan in Anja Pertovt, ki sta z drugimi občinami delila izkušnjo z nastajanjem strategije za mlade, sta povedala, da je najpomembnejše to, da imajo moč vplivanja na spremembe in da mladi dobijo občutek, da se marsikaj da narediti, če sta prisotna volja in interes. Zavedajo se, da so še na začetku, kljub temu, da so naredili že veliko jih čaka še nekaj dela, a z vztrajnostjo bodo dosegli želeni cilj. Tovrstne dogodke izmenjave praks in izkušenj zelo podpirajo, saj se morajo še marsikaj naučit. Na dogodku so od drugih občin pridobili dragocene informacije, je povedala Anja, predstavnica mladih.

Vsi v občini Brda si želijo, da bo strategija realna in podprta s strani mladih ter da bo odražala njihove želje. Vsi so bili soglasni, da je pri nastajanju strategije zelo pomembna odprta komunikacija med vsemi vključenimi, dobra razdelitev dela in da informacije pridejo do mladih. Vsekakor pa v procesu ne gre brez zaupanja in Občina Brda ter Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport mladim ponujata izziv ter jim pri tem zaupata.

Nastanek strategije je dolgotrajen proces, ki vključuje različne deležnike, a najpomembnejšo vlogo pri tem imajo mladi, ki strategijo za mlade tudi sami pripravljajo in se tako poistovetijo z njo. Občina Brda je primer dobre prakse, ki je v zadnjih letih pokazala, da se vse lahko naredi in izpelje. Mladim je potrebno ponuditi  le priložnosti in jim odpreti vrata, da so lahko oblikovalci svoje prihodnosti.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa