Predstavitev dobrih praks tokrat v Centru za mlade Domžale

V Centru za mlade Domžale je potekala predstavitev dobrih praks »Občina na obisku« v sklopu projekta Europe goes local, ki ga vodi NA MOVIT. Zbrane je najprej nagovorila podžupanja Občine Domžale, mag. Renata Kosec, ki se zaveda pomena vključevanja mladih v občini in pri tem podpira delovanje mladinskega centra.  Direktorica Centra za mlade, ga. Tinkara Koleša je predstavila dejavnosti Centra za mlade Domžale in nastajanja Placa za mlade, kjer imajo mladi priložnost udejstvovanja in uresničevanja svojih idej.

Srečanja sta se udeležili predstavnici Občine Rogaška Slatina in Slovenska Bistrica, saj si prizadevajo za zagon mladinskega dela v njihovih občinah. Obisk je vsem udeležencem ponudil več potrebnih informacij o tem, kako v praksi delujejo mladinski centri in na kakšen način vključiti mlade. Podžupanja Domžal, Renata Kosec je predstavila načine, kako mlade vključiti v lokalno skupnost ter predstavila prakse v občini Domžale in izpostavila, da je Center za mlade izredno pomemben pri vključevanju mladih v občini. Direktorica centra je udeležence seznanila z nalogami in delom Centra za mlade in izpostavila, da se trudijo, da čim več mladih iz ulice dnevno povabijo v njihove prostore, kjer pripravljajo raznovrstne vsebine.

V nadaljevanju so predstavnice gostujočih občin izpostavile težave in izzive s katerimi se v svojih občinah soočajo, Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa, podžupanja in direktorica centra pa so z njimi delile svoje dragocene izkušnje in odgovarjale na vprašanja.

Ob prijetnem pogovoru so vse navzoče ob koncu srečanja sklenile, da so pridobile veliko novih informacij in idej, predvsem članice občin Rogaška Slatina in Slovenska Bistrica, ki se z vzpostavljanjem centra oziroma enot za mlade šele soočajo. Strinjale so se, da je potrebno za mlade nekaj narediti in se jim čimbolj približati. Izkušnje so izmenjale tudi glede javnih razpisov skozi katere se mlade čim bolj vključi v lokalni prostor, saj je njihov glas izjemno pomemben.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa