Pregled aktivnosti na Mreži MaMa v letu 2018

Prva polovica leta je za nami in pričenja se obdobje načrtovanja prihajajočih aktivnosti. V obdobju med junijem in decembrom bomo na  Mreži MaMa  izvedli najrazličnejše  aktivnosti, preko katerih bomo krepili tako kompetence mladih, kot tudi kompetence mladinskih delavcev in vodij mladinskih centrov. V septembru se zaključuje projekt MLADIM, zato bomo skupaj z ostalimi organizacijami iz sektorja izvedli sklepno dejanje projekta in sicer, skupno zaključno konferenco projektov Javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018«, Mladimo prihodnost, zaključek projekta pa bomo obeležili tudi z izdajo publikacije 50-ih dobrih praks članic Mreže MaMa. Izid priročnika bo prav tako zaznamoval zaključek strateškega partnerstva projekta ReYion. Na mednarodni ravni v sklopu strateškega partnerstva programa Erasmus + MVA : Socialno vključevanje v mladinskih centrih, bomo v juliju obiskali mladinske centre v Latviji, v oktobru pa bomo izvedli mednarodni trening v Sloveniji. Poleg rednih aktivnosti za svoje članice v novembru pripravljamo drugi letošnji Klub MaMa 2018, osredotočili pa se bomo tudi na zastopanje mladinskih centrov. Nadaljevali bomo s sodelovanjem z Družbo Zeos pri izvajanju delavnic »e-cikliraj« ter z Zavodom VOZIM pri iniciativi »Heroji furajo v pižamah«.

V nadaljevanju smo za vas pripravili kratek pregled vseh aktivnosti, ki smo jih v letošnjem letu izvedli na Mreži MaMa. Zazrli smo se tudi v prihodnosti in naredili pregled aktivnosti, ki nas še čakajo.

Nacionalno: Aktivno državljanstvo in participacija mladih za večjo zaposljivost

Projekt Mladim, ki ga izvajamo na podlagi izbora na Javnem razpisu za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018, podprtega s strani Evropskega socialnega sklada (ESS), se počasi izteka. Projekt bomo v septembru zaključili s skupno zaključno konferenco nacionalnih projektov v sklopu JR AD z naslovom Mladimo prihodnost ter izdajo publikacije 50-ih dobrih praks članic Mreže MaMa. V projekt se je tekom izvajanja vključilo več kot 300 mladih iskalcev zaposlitve, realiziranih pa je bilo 26 zaposlitev. Izvedenih je bilo 75 usposabljanj, skupno pa je bilo opravljenih več kot 12.000 ur usposabljanj, na katerih so mladi udeleženci pridobili kompetence s področja mladinskega dela, odnosov z javnostmi in komuniciranja, medvrstniškega informiranja, socialnega vključevanja, vrednotenja in evalvacije mladinskega dela ter aktivnega državljanstva.

Usposabljanje “Osnove mladinskega dela” za nove mladinske delavce

V marcu 2018 smo izvedli usposabljanje Osnove mladinskega dela, ki je bilo namenjeno novim mladinskim delavcem, ki so se v mladinskih centrih šele zaposlili. Tako smo se skupaj s 35 »svežimi« mladinskimi delavci podali v svet mladinskega dela.Usposabljanje je zasnovano kot celodnevno srečanje, namenjeno bodočim mladinskim delavcem za krepitev njihovih zaposlitvenih kompetenc. Ker je pomembno, da pridobijo dober vpogled v mladinsko delo, se v začetku usposabljanja spoznajo z zgodovino mladinskega dela v Sloveniji ter s strukturo mladinskega sektorja. V nadaljevanju prvega dela se posvetijo splošnim osnovam mladinskega dela in osnovnim definicijam, ki definirajo mladinsko polje, spoznajo pa tudi vizijo in različne oblike mladinskih centrov. Drugi del usposabljanja je individualiziran glede na potrebe posameznega mladinskega centra (mladinske organizacije), saj se na tak način bodoči mladinski delavci usposobijo na področjih, kjer bodo v prihodnje največ delali.

Mednarodno mladinsko delo in projekti Erasmus+: Mladi v akciji

S partnerji iz Srbije ter Bosne in Hercegovine smo sodelovali pri projektu Youth Coalition: West Balkan Window, ki je bil namenjen krepitvi lokalnih skupnosti in prenosu dobrih praks strukturiranega dialoga. S tem namenom smo v okviru projekta Koalicija mladih organizirali Nacionalno konferenco strukturiranega dialoga, kjer smo partnerjem v projektu predstavili dobro prakso, ki jo na Mreži MaMa izvajamo že več let. V Slovenijo so se tekom projekta prenašale tudi dobre prakse učinkovitih modelov socialnega vključevanja mladih, ki so jih razvili naši partnerji. Potekala sta dva seminarja in sicer februarja v Ajdovščini, kjer so partnerji slovenski delegaciji predstavili dobro prakso socialnega vključevanja mladih ter marca v Beogradu, kjer je bila slovenska delegacija priča uporabi naučene dobre prakse strukturiranega dialoga iz Slovenije. Projekt se je zaključil v maju na zaključni konferenci Youth Coalition: West Balkan. Projekt je bil podprt s strani programa Erasmus+, Capacity Building: Western Balkan.

Mreža MaMa je v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Romunije, Hrvaške in Turčije uspešno zaključila projekt Youth workers academy. Glavni cilj projekta je bil najti ustrezne načine za soočanje in vključevanje depriviligiranih mladih (LGBT+ mladi, mladi iz ruralnih področij, mladi s posebnimi potrebami) v družbo in načine za dvig njihovega potenciala ter posledično opolnomočenje. S tem namenom smo marca na letošnjem Klubu MaMa izvedli dve delavnici. Eno na temo LGBT+ mladine in drugo na temo gluhe in naglušne mladine. V maju je bilo v Ljubljani evalvacijsko srečanje projekta, kot trajnostni rezultat projekta pa je nastala publikacija “Nič o nas brez nas”, v kateri so opisane različne metode dela z deprivilegiranimi skupinami mladih.

V sklopu strateškega partnerstva projekta ReYion, je v aprilu potekalo tretje srečanje partnerjev v Italiji. Na tokratnem srečanju so partnerji evalvirali pretekle aktivnosti projekta, se ponovno poglobili v vsebino projekta, izmenjali izkušnje iz delavnic za mlade in pripravili zadnji osnutek priročnika ReYion. Aprila smo prav tako izvedli tridnevno usposabljanje v Mladinskem centru Krško, kjer smo osnutek priročnika in vaje v njem, preizkusili tudi v praksi. V juniju smo mladinskim delavcem na zaključnem dogodku predstavili projekt ReYion, njegove rezultate in seveda prihajajoči priročnik, ki jim bo pomagal pri usposabljanju mladih iz ruralnih področij in uresničitvi njihovih pobud.

Nadaljujemo z izvajanjem aktivnosti v sklopu strateškega partnerstva programa Erasmus + MVA : Socialno vključevanje v mladinskih centrih s tremi sorodnimi organizacijami iz Estonije, Latvije in Nemčije. Cilj projekta je opremiti mladinske centre z orodji, ki jim bodo olajšali  soočanje z izzivi socialne izključenosti v lokalni skupnosti in ponudili rešitve kako nanje učinkovito programsko odgovoriti. V aprilu smo dobre prakse s področja socialnega vključevanja spoznavali v različnih mladinskih centrih v nemškem mestu Bremen, do konca leta pa nas čakata še julijski študijski obisk v Latviji in izvedba oktobrskega mednarodnega treninga v Celju. Našim članicam smo tako prenesli številne primere dobrih praks ter s tem okrepili mladinsko delo v Sloveniji.

Strukturiran dialog, projekt podprt s strani Erasmus+: Mladi v akciji

Mreža MaMa nadaljuje s projekti strukturiranega dialoga na področju dialoga med mladimi in odločevalci. V sklopu projekta strukturiranega dialoga Koalicija mladih so se v letošnjem letu odvile številne aktivnosti. Izvedli smo 10 regijskih srečanj, kjer smo skupaj z mladinskimi centri, mladimi in predstavniki Kariernih središč Zavoda RS za zaposlovanje zbirali predloge za boljše življenje mladih. Sklepni del projekta je bila Nacionalna konferenca strukturiranega dialoga, ki se je odvila ob Dnevu Evrope v maju. Junija je sledilo evalvacijsko srečanje projekta. Vzporedno z vsemi projektnimi aktivnostmi poteka ozaveščevalna kampanja Delam za nedoločeno rast. V kampanji mladi in glasniki projekta na družbenem omrežju Instagram podajajo svoja mnenja in stališča glede dela in odgovarjajo na vprašanje (Za)kaj se mladim splača delat?. V okviru projekta Koalicija mladih se je ob 9. maju pričel  tudi Nacionalni natečaj za novinarske nagrade.

Redne aktivnosti Mreže MaMa

Poleg vseh projektnih aktivnosti se bomo v prihajajoči polovici leta osredotočili na zastopanje mladinskih centrov skozi izvajanje skrbniških srečanj, saj je na obzorju kar nekaj novih priložnosti za mladinske centre. Bližajo se jesenske lokalne volitve ter nova finančna perspektiva, obetajo pa se tudi novi projekti za spodbujanje zaposlovanja mladih.

V novembru nas čaka drugi letošnji Klub MaMa 2018, kjer bomo obravnavali temo kvalitete mladinskega dela v Sloveniji.  Kot vedno se bomo potrudili za zanimiv program z raznimi delavnicami in drugimi aktivnostmi,  skupaj pa bomo pregledali tudi realizacijo letnega delovnega načrta in osnutek načrta za leto 2018.

Tudi v letošnjem letu smo v sodelovanju z Družbo Zeos izvajali delavnice »e-cikliraj«, v jeseni pa bomo nadaljevali z ozaveščanjem mladih na področju okoljske tematike. S septembrom nadaljujemo z delavnicami, do konca leta pa načrtujemo še 5 obiskov slovenskih šol. V sodelovanju z Zavodom VOZIM mlade ozaveščamo o prometni varnosti in javnem zdravju, s čimer bomo nadaljevali tudi v drugi polovici leta. Z iniciativo »Heroji furajo v pižamah« stremimo k implementaciji konkretnih rešitev, ki vodijo v izboljšanje prometne varnosti v lokalnem okolju.

Za več informacij nas lahko pokličite na številko 030 618 628 ali nam pišete na info@mreza-mama.si.

NAČRT AKTIVNOSTI 2018

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa