Pričenja se letna evalvacija v Logbooku

Približuje se tisti čas v letu, ko se mladinski centri, ki so vključeni v uporabo orodja Logbook, posvetijo letni evalvaciji. Logbook namreč poleg dokumentacijskega dela in beleženja mladinskega dela preko različnih evalvacijskih orodij omogoča tudi spremljanje njegovih učinkov.

V okviru letne evalvacije mladi v mladinskih centrih rešujejo vprašalnik o aktivnostih mladinskega centra, skozi katerega lahko izrazijo svoje mnenje o delu mladinskih delavcev, opremljenosti, dostopnosti in odprtosti mladinskega centra ter možnostih za aktivno participacijo in sooblikovanje programa mladinskega centra. S pomočjo vprašalnikov pa mladinski centri pridobijo tudi podatke o tem, kakšne so značilnosti ciljne skupine mladih, ki jo dosegajo (starost, spol, priseljensko ozadje, šolski uspeh, ipd.).

Letos se letna evalvacija pričenja s 5. oktobrom, zato je Mreža MaMa kot koordinacijska organizacija pilotnega projekta, teden pred začetkom organizirala spletno srečanje uporabnikov, namenjeno pripravi na letno evalvacijo. Na srečanju smo skupaj z mladinskimi delavci in predstavniki občin pregledali nekatere spremembe vprašalnika in obrazcev s ključnimi podatki, ki jih mladinski delavci izpolnjujejo v okviru letne evalvacije in so jih v letošnjem letu uvedli na mreži KEKS. Pogovorili smo se tudi o načinih vključevanja mladih v letno evalvacijo in reševanje vprašalnika.

Drugi del srečanja je bil namenjen vmesni evalvaciji poteka pilotnega projekta ter pogovoru o uporabniški izkušnji z orodjem v mladinskih centrih v Sloveniji. Ugotavljamo, da so odzivi mladinski centrov in občin pozitivni, bi si pa ob tem v uporabo samega orodja želeli vključevati več mladih. Tovrstna praksa je odlično vzpostavljena na Švedskem, od koder orodje Logbook izhaja, zato so predlagali, da bi švedske prakse lahko prestavili tudi v Sloveniji. Mladinski centri so na evalvaciji prav tako izrazili potrebo po enotnem sistemu beleženja mladinskega dela na nacionalni ravni.

Na Mreži MaMa vsem mladinskim centrom želimo uspešno letno evalvacijo in nestrpno pričakujemo rezultate!

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa