Pričetek skupnih akcij mladinskih centrov po Sloveniji

Mreža MaMa je v sklopu projekta Mreža NVO mladinskega dela, ki je usmerjen v krepitev mladinskega sektorja in mladinskih organizacij, v soboto, 12. aprila v Slovenskih Konjicah izvedla NVO tematski dan in s tem pričelas serijo skupnih akcij, s katerimi predstavljava vlogo in pomen delovanja mladinskih centrov in mladinskih organizacij po Sloveniji. Prvi sklop predstavitev se je začel v Slovenskih Konjicah, nadaljujejo se v Mariboru, Ljubljani in Kamniku. Drugi sklop delovanja mladinskih centrov z nastanitvenimi kapacitetami, z MCH turizmom, se dogaja vzporedno 16. -18. aprila v Mladinskem centru Krško in sicer s pilotnim poklicnim taborom »Ko bom velik, bom…«.Tretji del bo izveden na terenu v začetku maja, v središču festivalskega dogajanja mladinskih centrov.

Pobude mladinskih organizacij s terena v Slovenskih Konjicah

V Slovenskih Konjicah se je NVO tematski dan pričel z usposabljanjem za socialno podjetništvo, kjer so udeleženci in udeleženke seznanili z vlogo in pomenom socialnega podjetništva v Sloveniji in v EU ter možnostih za odpiranje novih delovnih mest za mlade. Socialno podjetništvo je filozofija, ki temelji na podjetništvu in zahteva prav tako, kot katerikoli poslovni subjekt nastopanje na trgu in ukvarjanje s ponudbo in povpraševanjem. Vsi udeleženci so na podlagi predstavljene teorije in zakonskih temeljev socialnega podjetništva imeli možnost spoznati tudi primer dobre prakse in sicer pri socialnem podjetju Karso, zaposlitveni center in Kooperativah Slovenske Konjice. Vodji obeh socialnih podjetij sta izpostavila, da je potrebno poleg državnih spodbud in subvencij na trgu ustvariti okoli 50% zaslužka.

V popoldanskem delu NVO tematskem dneva so se udeleženci seznanili s pomenom mladinskega dela v mladinskih organizacijah, ki mladim in mladinskim organizacijam ter organizacijam za delo z mladimi nudijo servisno podporo pri izpolnjevanju prijavnic na evropske razpise ter jim nudijo administracijsko podporo in prostorske kapacitete za izvedbo različnih dejavnosti. Na okrogli mizi mladi v občini in EU so govorci izpostavili, da je mladinsko delo v lokalni skupnosti pomemben dejavnik pri razvoju mladega človeka, saj si skozi mladinske projekte krepi kompetence za nadaljnjo karierno pot. Predstavniki mladinskih organizacij so se seznanili z različnimi možnostmi sodelovanja v občini in EU ter zaznali probleme v zvezi s pravilniki in občinski odloki, ki na novo registriranim organizacijam onemogočajo prijavo na različne projekte, saj morajo biti društva registrirana vsaj eno leto. Tovrstne ovire onemogočajo organizacijam, ki so na začetku delovanja, da bi se pričele uveljavljat in s tem nimajo dovolj sredstev za dober začetek. Po njihovem mnenju je za začetek spodbuda zelo pomembna.

Skupne akcije so namenjene prav temu, da se skozi pogovore in različne delavnice odpirajo teme, ki jih zaznajo različni deležniki na terenu in v vsakodnevnem življenju pri svojem delu in ustvarjanju. Mladinski sektor ima močan potencial, zato smo pričeli z ozaveščanjem javnosti o pomenu in delu tega sektorja.V aprilu bomo izpeljali še tri dogodke in sicer najprej v Mariboru, 16. aprila, kjer bomo brali s teto Roso in v četrtek, 17. aprila na evropski dan mladinskega informiranja organizirali okroglo mizo, katere rdeča nit je pravica do informiranja mladih.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa