Pridružite se delegaciji Evropske mladinske konference

Sodelujte na Evropski mladinski konferenci, osrednjem dogodku za mlade v okviru Predsedovanja Slovenije Svetu EU!

Mladinski svet Slovenije vabi k udeležbi kot slovenski delegati na Evropski mladinski konferenci, ki bo potekala med 26. in 30. septembrom po spletu v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Delegati bodo na konferenci skupaj z delegacijami vseh držav EU, ki jih sestavljajo mladi in predstavniki ministrstev, oblikovali priporočila mladih za 9. evropski cilj »Prostor in participacija za vse«, ki bodo osnova za Resolucijo Sveta EU.

Kot delegate še zlasti vabijo mlade:

  • ki so bili v preteklosti že vključeni v evropski mehanizem mladinskega dialoga ali že sodelovali v dialogu z odločevalci;
  • ki jih zanima politična participacija mladih na lokalni, nacionalni in evropski ravni;
  • ki jih zanimajo evropski procesi odločanja in oblikovanja skupnih evropskih dokumentov v okviru predsedovanja Sveta EU;
  • ki so stari med 18 in 30 let in govorijo ter razumejo angleški jezik.

O EVROPSKI MLADINSKI KONFERENCI

Evropska mladinska konferenca je organizirana vsakih 6 mesecev kot glavni dogodek vsake od treh držav, ki sodelujejo v organizacijskem triu vsakega 18-mesečnega cikla mladinskega dialoga na evropski ravni. Konferenca v Sloveniji konec septembra 2021 poleg tega predstavlja zaključni dogodek 8. cikla mladinskega dialoga s temo ‘Participacija in prostor za vse’ (9. Evropski mladinski cilj).

Na konferenci se vsakih 6 mesecev zbere okoli 200 predstavnikov mladih, oblikovalcev politik in strokovnjakov s področja mladinskega sektorja. Namen konference v Sloveniji je vrednotenje celotnega procesa 8. cikla mladinskega dialoga ter končno oblikovanje priporočil mladih EU in državam članicam za implementacijo 9. cilja.

Evropsko mladinsko konferenco v Sloveniji organizira Urad RS za mladino v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije.

Prijavite se s kratkim motivacijskim pismom (zakaj si želite na konferenco in kaj lahko k njej prispevate) in življenjepisom (v angleščini ali slovenščini) do 5. septembra 2021 ne e-mail naslov sara.sirnik@mss.si.

Vir: Mladinski svet Slovenije

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa