Prihodnost in potencial Zagorja ob Savi

V sredo, 2.4.2014, se je v Mladinskem centru Zagorje ob Savi zbrala skupina mladih, ki so lokalnim odločevalcem predstavili konkretne ukrepe za izboljšanje stanja mladih ter spremembe, ki si jih želijo v lokalni skupnosti. V sklopu projekta Mreža NVO mladinskega dela, ki je usmerjen v krepitev mladinskega sektorja in mladinskih organizacij se je skupaj z občinskimi odločevalci ob spodbudi Mladinskega centra Zagorje oblikovala Strategija za mlade v občini. Analize stanja so se mladinske organizacije in organizacije za delo z mladimi lotile z različnimi metodami. Poizvedovali so skozi anketo, po celotni lokalni skupnosti je zaokrožila Knjiga sprememb, organizirajo se različni posveti na najbolj pereče tematike, ki pestijo mlade.

Na dogodku je zbrane v uvodu pozdravil direktor Mladinskega centra Marko Pavlovič ter predstavil ključne ukrepe strategije. Sledili sta predstavitvi pomembnosti mladinskega sektorja in predstavitev projekta Mreže nevladnih organizacij mladinskega dela, v okviru katerega se je sam posvet tudi izvedel. V tem delu je bil poudarjen izjemen pomen mladinskega dela za razvoj lokalne skupnosti in predstavitev dobre prakse oživitve lokalne skupnosti ter razvoj tako mladinskega dela kot tudi medgeneracijskega sodelovanja na primeru Mladinskega centra Zagorje, ki se je razvil iz pobude mladih. Mladinski center Zagorje sedaj združuje mnoge nevladne organizacije mladinskega dela v lokalni skupnosti ter ostala raznovrstna društva in jim skuša zagotavljati podporo pri njihovem delu.

Srečanja med mladimi in odločevalci so se udeležili poleg velikega števila mladih, župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan, občinski svetniki: Marija Ribič, Mitja Adamlje, Ani Režun, Marjana Pikelj, Amalija Kuder, Nina Vrhovnik, Štefka Suša, Gregor Brinovec in Tea Juratovec, pridružil pa se nam je tudi predstavnik Regionalnega centra za razvoj Mišo Gornik – vodja projekta Podjetno v svet podjetništva.

Ideje mladih so izhajale predvsem iz področij športa, izobraževanja, mladinskega organiziranja, turizma in zaposlovanja. Mladi so predlagali izgradnjo prvega kolesarskega “Pump-track” poligona, izgradnjo fitnes poligona v Evroparku ter oživitev plezalnih sten, ki jih premore občina. Predlagali so tudi vzpostavitev centralne informacijske točke za celotno regijo v obliki spletne strani, skupni prostor in opremo, ki bi jih uporabljala mladinska društva in tudi sofinanciranje izobraževanj za mladinske organizacije.

Dotaknili so se tudi zaposlovanja in poudarili možnost socialnega podjetništva skozi vzpostavitev skupnostnih vrtov, predlagali pa so tudi združevanje brezposelnih v skupine aktivnih iskalcev zaposlitve, glede na interese – ki so jih izpostavili znotraj njihovih zaposlitvenih načrtov.

Ob zaključku so vsi prisotni podpisali Deklaracijo o vključevanju mladih v lokalno okolje, s katerim so se skupaj zavezali da bo vsak po svojih močeh prispeval k realizaciji predstavljenih pobud.

Predstavitev mladinskega sektorja in vseh idej mladih je torej naletela na zelo dober odziv. Srečanje se je zaključilo v prijetnem neformalnem vzdušju in izmenjavi mnenj med občinskimi predstavniki in mladimi.

Foto: Tomaž Zupan Photography

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa