Prioritete na področju strukturiranega dialoga

Mladinska mreža MaMa skupaj z Mladinskim svetom Slovenije sodeluje pri uresničevanju ciljev strukturiranega dialoga, preko katerega spodbuja mlade k politični in družbeni participaciji in dialog med mladimi in odgovornimi za mladinsko politiko. 1. junija 2015 je Luksemburg že dvanajstič prevzel predsedovanje Evropski uniji. Tako kot leta 2005 je Generalna konferenca luksemburške mladine (CGJL – d’Jugendkonferenz) tudi letos glavni partner luksemburške vlade. V času luksemburškega predsedovanja si je ta krovna organizacija 27 članskih organizacij kot glavni cilj zastavila izboljšati in spodbuditi politično participacijo mladih in mladinskih organizacij v današnji družbi. V tesnem sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, otroke in mladino ter z Evropskim mladinskim forumom je pridobila vsa potrebna sredstva za spremljanje evropskih politik za mlade.

S svojimi partnerji se je CGJL več kot leto pripravljala na predsedovanje. Sestali so se z luksemburškim predsednikom vlade, Xavierjem Bettelom, ministrom za šolstvo, otroke in mladino, Claudom Meischom, člani luksemburškega parlamenta in poslanci evropskega parlamenta, vsa z namenom, da bi ohranili dobre odnose in dinamiko izmenjav med člani CGJL in politiki na nacionalni in evropski ravni. CGJL tudi nadzira in spremlja vprašanja zaposlovanja mladih.

Osrednji dogodek luksemburškega predsedovanja bo Evropska mladinska konferenca, ki bo potekala od 21. do 24. septembra 2015, in bo osredotočena na pomembne teme, ki se dotikajo mladih in drugih akterjev vpletenih v polje mladinske politike na nacionalni in evropski ravni. Na konferenci se bo zbralo več kot 200 predstavnikov mladih in strokovnjakov iz ministrstev in upravnih organov iz vseh držav EU, da bi razpravljali o priporočilih, ki jih je potrebno posredovati oblikovalcem politik na višji ravni na temo opolnomočenja mladih za politično participacijo, ki je trenutna tema v sklopu 4. cikla evropskega strukturiranega dialoga.

Pred Svetom ministrov 23. novembra 2015 bo CGJL sodelovala s političnimi voditelji, da se zagotovi, da bodo priporočila oblikovana na Evropski mladinski konferenci upoštevana in spoštovana, predvsem pa, da se zagotovi učinkovito spremljanje izvajanja njihove implementacije na evropski in nacionalni ravni. Končna priporočila, sprejeta v Luksemburgu, bodo predložena Svetu Evrope, ki bo zadolžen za njihovo vključevanje v Resolucijo Sveta.

Prioritete CGJL-a na področju mladih:

– transverzalni pristop na področju mladinskih politik,

– poudariti pomen dela mladinskih organizacij pri implementaciji mladinskih politik na nacionalni in evropski ravni,

– poudariti pomen neformalnega izobraževanja za razvoj kulture participacije,

– opozoriti, da se ne sme pozabiti na problem brezposelnosti mladih, vključno s spremljanjem sheme programa Jamstvo za mlade,

– sodelovanje s političnimi akterji na nacionalni in evropski ravni.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa