Priporočila za izboljšanje izvajanja strukturiranega dialoga

Ncionalna agencija MOVIT (Mladi v akciji), Mladinski svet Slovenije (MSS) in mladinska Mreža MaMa sta med 13. in 16. aprilom v Ljubljani organizirala mednarodni Seminar o strukturiranem dialogu za člane Nacionalnih delovnih skupin (NDS).

Na seminarju so sodelovali člani NDS iz 15 različnih držav EU, z namenom evalvacije novega, že četrtega cikla izvajanja strukturiranega dialoga (Kaj je strukturirani dialog?) in oblikovanja konkretnih priporočil za izboljšanje procesa, v smeri večje implementacije oz. realizacije ukrepov, ki jih oblikujemo in predlagamo mladi ter oblikovanja priporočil za delo znotraj NDS.

Zaključki seminarja so trije končni dokumenti s priporočili:
Priporočila za Nacionalne delovne skupine
Priporočila za izboljšanje 4. cikla
Priporočila za implementacijo in realizacijo ukrepov

Vsi trije dokumenti so bili posredovani Evropskemu usmerjevalnemu odboru in ostalim NDS, z željo, da se bodo v čim večji meri upoštevali. V Sloveniji si bomo prizadevali, da bo NDS delovala v skladu s priporočili in v prihodnosti nadgradila svoje dosedanje delo. Seminar je bil zelo intenziven, a so udeleženci odšli domov zadovoljni z rezultati in novo motivacijo za delo v svojih državah.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa