Priporočila za pripravo osebne zbirne mape za NPK Mladinski delavec_ka

Leto 2016 je pomenilo pomembno prelomnico za mladinski sektor. Decembra tega leta je namreč Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje sprejel Poklicni standard (PS) za mladinskega delavca/mladinsko delavko, junija 2017 pa je dokončno potrdil tudi Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti (KSZS) za Nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) Mladinski delavec/Mladinska delavka.

V obeh dokumentih so opredeljene kompetence, potrebne za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) Mladinski delavec/Mladinska delavka.

NPK je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje poklica Mladinski delavec/Mladinska delavka. Postopki pridobivanja NPK so relativno hitri, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. NPK vam tako omogoča, da za vaša neformalno pridobljena znanja pridobite certifikat.

Za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) je pomembna kombinacija izkušenj, ki jih kandidat/kandidatka izkazuje z referenčnimi pismi in drugimi dokazili, ki so sestavni del osebne zbirne mape, obravnavane s strani komisije.

Na Mreži MaMa smo za vas pripravili priporočila za pripravo osebne zbirne mape za pridobitev NPK, kjer so zbrane vse pomembne inoformacije, ki jih potrebujete pri prijavi za pridobitev NPK. Mladinske centre članice spodbujamo, da pripravljena priporočila razširijo med svojimi mladinskimi delavci, vsem kandidatom pa želimo srečo pri pridobitvi NPK!

Priporočila za pripravo osebne zbirne mape_NPK

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa