Priznajmo neformalno

V torek, 25. februarja je v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport konferenca potekala za mladinski sektor pomembna konferenca, »Priznajmo neformalno«, ki jo je organiziral Mladinski svet Slovenije ob podpori MIZŠ. Na konferenci je zbrane nagovoril tudi minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo, ki je izpostavil, da je potrebno vzpostaviti jasno ločnico med formalnimi in neformalnimi kompetencami in da je dobro, da se neformalne kompetence beležijo, vendar ne morejo zamenjati formalnih kompetenc. Pri tem je poudaril, da je zelo pomembno, da neformalne kompetence priznajo tudi delodajalci, kar je še posebej pomembno v zasebnem sektorju.

Pri tem je ključnega pomena sodelovanje vseh deležnikov, vključno z delodajalci.

Konferenca je v bistvu nadaljevanje procesa,začrtanega z mednarodnim simpozijem »Priznavanje in vloga neformalnega izobraževanja«, ki ga je Mladinski svet Slovenije izvedel oktobra 2013 ter z resolucijo »Priznavanje neformalnega izobraževanja v Sloveniji«, ki je bila sprejeta na simpoziju.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa