Program 2. Kluba MaMa 2022

Dne 15. 12. 2022 se bo v prostorih Zavoda O, zavod škofjeloške mlade, Partizanska cesta 1a, 4220 Škofja Loka odvil 2. Klub MaMa v letu 2022, redno srečanje članic Mreže MaMa.

V dopoldanskem delu programa se bo odvil zbor Kluba MaMa, na katerem se bodo članice seznanile z opravljenim delom Mreže MaMa za leto 2022 in načrtih za leto 2023. V okviru zbora bo potekala tudi odprta razprava o kandidatih za Svet MaMa.

Program bomo nadaljevali z multiplikacijskim dogodkom projekta Mladinski centri za duševno zdravje, ki bo vključeval:

  • Pogovorom z mag. Tina Kosi, vršilko dolžnosti direktorja Urada RS za mladino,
  • razpravo o agendi o mladinskem delu in orodjih za spremljanje kakovosti mladinskega dela, za krepitev kompetenc mladinskih delavcev za soočanje z duševnimi stiskami mladih,
  • predstavitev projektnih rezultatov,
  • predstavitev dobrih praksah mladinskih centrov na področju soočanja z duševnimi stiskami mladih.

Prijave zbiramo na: https://forms.gle/AfWoqaNDZ6zeyEuAA

Program 2. Kluba MaMa 2022:

8.30 – 9.00  Registracija
9.00 – 9.05  Pozdravni nagovor Miha Peternel, direktor Zavoda O
9.05 – 10.00 Zbor Kluba MaMa 
10.00 – 10.20 Uvod v multiplikacijski dogodek projekta Mladinski centri za duševno zdravje mladih – predstavitev namenov projekta
10.20 – 11.00 Pogovor z mag. Tina Kosi, vršilko dolžnosti direktorja Urad Republike Slovenije za mladino
11.00 – 11.30
Odmor
11.30 – 12.30 Spremljanje in beleženje mladinskega dela za duševno zdravje mladih: predstavitev agende o mladinskem delu ter predstavitev in uporaba  orodja za dvig kakovosti mladinskega dela in spremljanje učinkov  mladinskega dela in uporaba protokolov v praksi – prof. dr. Tomaž Deželan
12.30 – 13.30
Odmor in kosilo
13.30 – 15.00
 Mladinski centri za duševno zdravje mladih – delavnica za prenos znanj:

  • Delavnica uporabe protokolov; dogovor z mladinskimi centri – kam naprej?
15.00 – 16.15
Odprt prostor: Predstavitev dobrih praks mladinskih centrov:

  • Dobre prakse na področju soočanja z duševnimi stiskami mladih
16.15 – 18.00  Pogostitev in druženje 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa